1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-06-01] Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam
Nyhet | 2018-06-01

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring? Det ska Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall ta reda på i en ny studie. I veckan lades 430 ton slam ut på marken vid Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala.

– Det känns roligt att få möjligheten att vara med och göra fullskaliga experiment, särskilt när det handlar om så viktiga saker som miljögifter och kretslopp för näringsämnen, säger Ann-Sofie, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Avloppsslam innehåller mycket växtnäring, framförallt fosfor, och mycket organiskt material. Vid gödsling med slam får man ett slutet kretslopp för fosforn och det organiska materialet ökar markens mullhalt, bördighet och brukningsbarhet. Att kolet i slammet hamnar i mullen istället för att släppas ut som koldioxid är också positivt för klimatet då stora utsläpp av koldioxid undviks i förhållande till gödsling med mineralgödsel.

Avloppsslam innehåller emellertid också miljöföroreningar, till exempel läkemedelsrester. Detta är organiska substanser som kan brytas ned av bakterier och svampar. I det ettåriga lagringsförsöket undersöks nedbrytningen av läkemedelsrester, inklusive antibiotika och hormoner, vid sex varianter på slamlagring. Studien kommer att kunna belysa skillnader i nedbrytningshastighet till följd av rötningsmetod för slammet, hur poröst slammet är och hur slammet påverkas av öppen eller täckt lagring, ammoniakbehandling och kompostering. Hypotesen i försöket är att mera läkemedelsrester kommer att brytas ned i lagringsvarianterna där luften lättare tränger in i slammet.

I projektet kommer IVL bland annat att göra olika kemiska mätningar av läkemedel, antibiotika, hormoner. Även kväve, nitrit, nitrat och fosfor kommer att analyseras.

Vid frågor kontakta:
Ann-Sofie Allard, ann-sofie.allard@ivl.se, tel. 010-788 65 09
Håkan Jönsson, SLU, hakan.jonsson@slu.se, tel. 018-67 18 86

Om projektet: Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam genomförs i samarbete mellan SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall med finansiering från Svenskt Vatten Utveckling via VA-kluster Mälardalen, Stiftelsen IVL, samt Uppsala Vatten och Avfall AB, Mälarenergi AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Gryaab, Sweden Water Research, Käppalaförbundet, samt Örebro, Kalmar och Enköpings kommuner.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev