1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-05-04] IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling
Nyhet | 2018-05-04

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling

IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa med Malmökontoret som bas. Den senaste rekryteringen är Johan Holmqvist som tidigare arbetat som hållbarhetschef, miljöspecialist och konsult med inriktning på miljöriskbedömningar.

Johan Holmqvist kommer närmast från telekomföretaget Sony Mobile där han arbetade i sju år som hållbarhetschef och global miljöspecialist. På företaget hade han det övergripande ansvaret för miljöstrategin och företagets miljöledningssystem. Några av hans expertområden är CSR – ansvarsfullt företagande, cirkulära flöden, miljölagstiftning och speciellt kemikaliehantering relaterat till elektronikindustrin.

Dessförinnan jobbade Johan Holmqvist som senior miljökonsult för Sweco och ÅF med huvudsaklig inriktning på miljöriskbedömningar. Johan Holmqvist är kvartärgeolog och disputerade i biogeokemi vid Lunds universitet 2001.

På IVL ska Johan förstärka området hållbar stadsbyggnad och bland annat titta på hur vi kan hitta synergier mellan olika områden och system, som vatten, energi, avfall och mobilitet.

– Stadens och samhällets roll, funktioner och system måste utvecklas tillsammans för att vi ska nå de miljö- och hållbarhetsmål som har satts upp. Det finns fortfarande alldeles för mycket ”stuprörstänk” inom de olika samhällssystemen. Här gäller det att bryta tankemönster, diskutera systemgränser och se hur de enskilda målen kan bli gemensamma mål. Min ambition är att försöka utveckla dialogen mellan olika aktörer för att ta bort flaskhalsar och säkerställa synergieffekter, säger Johan Holmqvist.

IVL:s verksamhet inom hållbart samhällsbyggande har växt betydligt de senaste åren. I dag arbetar ett fyrtiotal personer inom denna sektor. Spetskompetens finns inom kemikalier, avfall, energi och vatten, men även områden inom samhällsvetenskapliga discipliner som politik, ekonomi och styrmedel växer. Sedan 2014 har IVL ett kontor i Malmö där det nu arbetar 13 personer.

Vid frågor kontakta:
Jeanette Green, jeanette.green@ivl.se, tel. 010-788 67 40
Johan Holmqvist, johan.holmqvist@ivl.se, tel. 010-788 66 49

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev