1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-25] Stipendium till Åsa Strand för arbete med ostronodling
Nyhet | 2018-04-25

Stipendium till Åsa Strand för arbete med ostronodling

IVL:s marinbiolog och ostronexpert Åsa Strand har tagit emot Irisstipendiet för ”framåtsträvande kvinnor” och beviljats 50 000 kronor för att utveckla ostronodling och gynna kvinnliga aktörer i en annars mansdominerad bransch.

Grattis! Vad ska pengarna gå till?
– Tack, det här tillskottet ger en möjlighet att fördjupa sig i frågor som vanligtvis inte ryms i projektbudgetar. Pengarna ska stötta mitt arbete med att utveckla nya odlingsmetoder för ostronodling till havs. Jag kommer också ta med mig min kollega Anna-Lisa Wrange till en stor konferens i Mexiko om vattenbruk ute till havs, så kallad off-shore mariculture. Till dess kommer vi ha utfört en del försök med att hindra den främmande arten stillahavsostron från att föröka sig i odling, vilket jag hoppas ska gynna det svenska platta ostronet.

Du ska också stärka kvinnliga aktörer i vattenbruksbranschen, hur då?
– Den blå näringen är som sagt väldigt mansdominerad och det är svårt för kvinnor att etablera sig och bli tagna på allvar. Jag kommer att arbeta för att öka samarbetet med kvinnor i vattenbruksbranschen, till exempel kommer jag jobba nära Katrin Persson som är vd för Bohus Havsbruk samt ta in kvinnliga biologi- och teknikstudenter som vill göra sin praktik eller examensarbete i det här fältet. Även forskningsvärlden präglas av stelbenta normer som stänger ute kvinnor och försvårar möjligheten att kombinera karriär med familjeliv. Jag vill förändra den strukturen.

Vad gör ostronodling så intressant?
– Jag vill bidra till ett konstruktivt och hållbart nyttjande av våra marina resurser. Hållbarhetsaspekten handlar nu nästan enbart om att minska belastningen av näringsämnen i kustnära områden. Ostron och musslor gör stor nytta för havet genom att ta upp dessa näringsämnen. De är också högintressanta livsmedel men hittills har det gått trögt för branschen, mycket på grund av försvårande regelverk och tekniska utmaningar. Nu är branschen på gång med flera kreativa entreprenörer och då är det viktigt att det blir bra.

För mer information kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev