1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-23] IVL-forskare huvudförfattare i IPCC:s sjätte utvärdering
Nyhet | 2018-04-23

IVL-forskare huvudförfattare i IPCC:s sjätte utvärdering

Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, är utsedd till en av huvudförfattarna i IPCC:s nästa utvärderingsrapport. Hon kommer att arbeta med kapitlet som handlar om åtgärder för minskad klimatpåverkan från byggnader.

– Det är en stor uppgift med ett stort ansvar, men det är givetvis riktigt spännande. Utmaningen ligger framförallt i att kunna hantera väldigt mycket information och kunskap på kort tid, säger Érika Mata.

Totalt deltar 721 experter från 90 länder i arbetet med den sjätte utvärderingsrapporten, AR6. Érika Mata ska arbeta med kapitel nio – av totalt sjutton – med att uppdatera kunskapen kring byggnadssektorn sedan den senaste utvärderingsrapporten.

Den fullständiga rapporten syftar till att utvärdera uppfyllelsen av Parisavtalet mot dess mål att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader C, med en strävan att begränsa den till 1,5 grader C.  

FN:s klimatpanel, IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, bedriver ingen egen forskning utan sammanställer kunskapsläget genom referentgranskad och internationellt tillgänglig litteratur, inklusive manuskript som kan göras tillgängliga för IPCC-granskning, liksom utvald icke-granskad litteratur i övriga språk. Huvudförfattaren ansvarar för kapitelproduktionen utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information.

Érika Mata är expert på hållbar omvandling av bebyggelse med fokus på metodutveckling, datahantering och kunskapsöverföring. Hennes forskning rör bland annat teknisk- ekonomisk utvärdering, miljöpåverkan, livscykelanalys och styrmedel. Utöver rollen som huvudförfattare har hon även bidragit som expertgranskare i en ytterligare IPCC:s rapport som fokuserar på 1.5 gradersmålet.

Den fullständiga utvärderingsrapporten ska vara klar 2021. Syntesrapporten för beslutsfattare kommer i april året därpå.

För mer information kontakta:
Érika Mata, erika.mata@ivl.se, tel. 010-788 68 39

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev