1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-17] Åtta framgångsfaktorer för att lyckas med en beteendeförändring
Nyhet | 2018-04-17

Åtta framgångsfaktorer för att lyckas med en beteendeförändring

Det finns en rad faktorer som kan ha betydelse för om en beteendeinsats ska lyckas skapa förändring. Faktorerna kan göra skillnad var och en för sig, men bäst fungerar beteendeinsatser när man tar sig an problemet från flera håll och låter flera faktorer, metoder och styrmedel samverka. En rapport som IVL tagit fram åt Konsumentverket listar åtta framgångsfaktorer.

Åtta framgångsfaktorer för att lyckas med en beteendeinsats Förstå och använd förändringsfönster Några av de tydligaste framgångsfaktorerna relaterar till förståelse av sammanhanget. När man förstår vid vilken tid, plats eller situation målgruppen är mer mottaglig för förändring, är det lättare att lyckas med en beteendeinsats. Bygg på drivkrafter Olika målgrupper kan ha olika drivkrafter för viljan att förändra sitt beteende. För en del är hälsan viktigast, för andra är det pengar. Det kan också handla om önskan att vara först med något nytt eller att göra som alla andra. Förenkla och tillgängliggör Människor väljer av naturen det som är enklast och ger minst motstånd. Vill man få människor att frivilligt byta ett beteende mot ett annat, bör det nya kännas enklare än det gamla. Ett nytt beteende kan annars kännas som en tröskel i sig. Om man på sikt vill att människor ska göra på ett nytt sätt, kan det vara bra att först låta dem prova. Gärna under guidning av någon annan som redan är bekant med det nya beteendet. En beteendeförändring uppstår sällan av sig själv, det behövs lite hjälp på traven för att inte steget ska kännas så stort. Synliggör effekten En förändring kan kännas mer motiverande och begriplig om den synliggörs. Visualisering kan användas under olika faser av ett beteende, till exempel genom att synliggöra miljöpåverkan eller samspelet med andra inför ett val eller visa effekten medan man gör något eller resultatet efter en handling. Gör det attraktivt Forskning visar att positiva känslor gör oss mer nyfikna och lösningsinriktade. När vi upplever att vi har handlingsutrymme/kan påverka är det troligare att vi kommer agera. Därför är det ofta mer framgångsrikt att locka istället för att hota om man vill ändra ett beteende långsiktigt. Om man kan ge ett beteende högre status eller göra det till norm, är också sannolikheten högre att det är ett beteende som fler anammar. Bygg relationer och skapa gemenskap Flera framgångsfaktorer handlar om att bygga relationer i någon form. Tillit och förtroende är till exempel viktigt om du ska vilja dela något med andra. Gemenskap och delaktighet skapar både motivation och engagemang, stärker den sociala normen och ger styrka genom att man gör något tillsammans. Utnyttja kraften av att människor vill göra saker tillsammans. Visa att även små saker kan ha stor effekt när vi hjälps åt. Återkoppla Genom att tacka eller återkoppla till den som gjort en förändring eller handlat på önskat sätt, får man bekräftelse och blir sedd. Det gör att beteendet känns mer meningsfullt och gör det mer troligt att beteendet upprepas. Sociala medier och digitala plattformar, kan vara till stor hjälp när man vill bygga relationer och skapa gemenskap kring en fråga. Våga Att våga försöka, våga prova något nytt, våga tro på sin idé är en viktig framgångsfaktor när man vill skapa förändring. Många bra idéer går om intet för att man inte vågar ta risken att misslyckas. Men inget farligt kommer hända. Bättre då att testa sin idé i liten skala och se om det fungerar.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev