1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-23] Lärande för en bättre arbetsmiljö i räddningstjänsten
Nyhet | 2018-03-23

Lärande för en bättre arbetsmiljö i räddningstjänsten

IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat hur den kommunala räddningstjänsten kan förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare. En nyckelfaktor är att skapa processer för systematiskt lärande från räddningsinsatser och omvandla detta till en förbättrad förmåga att hantera olika situationer genom utbildning och övning.

Brandmän utsätts för stora risker i sitt arbete och det kan vara svårt att fatta rätt beslut i samband med räddningsinsatser på grund av otillräcklig information och otillräckliga förberedelser. Både lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagstiftningen ställer dock krav på lärande till stöd för systematiskt förbättringsarbete för verksamhet och arbetsmiljö.

– Rapporten visar på brister i räddningstjänstens lärande men också goda exempel på hur olika räddningstjänster arbetar, säger projektledaren Johan M. Sanne på IVL Svenska Miljöinstitutet. Det är till exempel avgörande att ledning och politiker sätter mål och följer upp verksamhetsutvecklingen och arbetsmiljöarbetet samt att lärandet integreras med andra ledningssystem och uppdrag.

Projektet baseras på intervjuer med olika aktörer i fyra kommunala räddningstjänster: olycksutredare, förvaltningschefer, instruktörer, arbetsmiljösamordnare, befäl, skyddsombud och brandmän inom respektive räddningstjänst. Rapporten analyserar möjligheter att säkra arbetsmiljön med hjälp av systematiskt lärande från räddningsinsatser och hur detta kan omvandlas till förbättrad förmåga att hantera olika situationer genom utbildning och övning.

– Brandmän, chefer och specialister kan få ”lärandeuppdrag” som en del av deras ordinarie arbete. Rapporter från räddningsinsatser kan kvalitetssäkras genom systematisk återkoppling. Organisationen kan också utforma processer för att kvalitetssäkra utbildnings- och övningsmaterial, och styra utbildnings- och övningsinsatser mot de behov som finns, säger Johan M. Sanne.

Projektet har finansierats av AFA Försäkring.

Ladda ner rapporten. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Johan M. Sanne, johan.sanne@ivl.se, tel. 010-788 66 59  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev