1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-16] Luftexperter från hela världen samlas i Göteborg
Nyhet | 2018-03-16

Luftexperter från hela världen samlas i Göteborg

Den 19-21 mars samlas luftexperter från hela världen i Göteborg för att delta i den internationella workshopen Saltsjöbaden VI. Fokus är på att tillsammans utarbeta strategier och utveckla internationella samarbeten för att säkra luftkvalitet och hälsa, och samtidigt stärka klimatarbetet och den biologiska mångfalden.

Bakom arrangemanget står Naturvårdsverket i samarbete med Nordiska ministerrådet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Workshopen samlar internationella experter inom luftföroreningsområdet och inleds av miljöminister Karolina Skog och Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Workshopen riktar sig till politiker, forskare och andra intressenter som arbetar med frågor kring luftföroreningar. Mötet kommer att organiseras kring speciellt utvalda och viktiga områden i syfte att tillsammans utarbeta strategier och utveckla internationella samarbeten för att klara de internationellt satta målen för luftföroreningar. Ämnena som behandlas är både vetenskapliga och politiska.

För Sveriges del är det viktigt och brådskande att besluta om åtgärder för att få ner utsläppen av en rad föroreningar till år 2020 och 2030 i enlighet med de krav som ställs på oss via FN:s luftvårdskonvention och EU:s lagstiftning. Mest akut är att besluta om åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider och ammoniak.

Teman under workshopen

  • Rena städer
  • Ren luft i ett globalt sammanhang
  • Vägen framåt i regionen EECCA (Östeuropa, Kaukasus och Centralasien)
  • Luftföroreningseffekter på ekosystemen och kopplingen till klimatet
  • Lösningar för ytterligare utsläppsminskningar för speciella sektorer (jordbruk, sjöfart och biobränsle)

Tid: 19 mars klockan 13.00
Plats: Eriksbergshallen och Quality Hotel 11, Maskingatan 11, Göteborg

Vid frågor kontakta:
Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, tel. 010-788 67 84

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev