1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-12-15] Få farliga kemikalier i förskola
Nyhet | 2017-12-15

Få farliga kemikalier i förskola

En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå. Däremot kan man arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går. En ny forskningsrapport visar att kemikaliesmarta åtgärder lönat sig i förskolor.

Bakom pilotstudien ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” står IVL Svenska Miljöinstitutet som samarbetat med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB), miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholms universitet. Tre olika förskolor ingår i studien, och den nu publicerade rapporten handlar om den nybyggda förskolan Hovet vid Liljeholmen. Provtagningar och analyser har gjorts av skadliga ämnen som kan spridas från bland annat golvmattor.

– Vi har kartlagt olika ämnen som finns i luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor, säger Sarka Langer, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

SISAB har under flera år arbetat för att minska mängden skadliga kemikalier i förskolor och skolor genom sina egna miljöstyrningsrutiner, där Byggvarubedömningen används som ett verktyg för kemikaliesmarta val av byggmaterial. I den nybyggda förskolan Hovet vid Liljeholmen har man också sett över verksamheten enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”, utarbetad av miljöförvaltningen i Stockholm.

Det sammanlagda arbetet har gett resultat, forskarnas mätningar på förskolan visar att de tillståndspliktiga ftalaterna förekommer i ytterst låga halter. Ftalater är en grupp ämnen som används som mjukgörare och som ofta finns i plast- och gummiprodukter.

– Det är verkligen glädjande och ett bevis på att våra krav på kemikaliesmarta materialval har gett önskat resultat. När vi blir fler och fler som ställer krav så ser vi också att det sätter press på tillverkarna så att de tar fram nya och bättre produkter, säger Ulrika Broman, hållbarhetsstrateg på SISAB.

För mer information kontakta:
Sarka Langer, sarka.langer@ivl.se, tel. 010-788 68 97

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev