1. Startsida
 2. Press
 3. [2017-12-12] Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige
Nyhet | 2017-12-12

Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

I dag släpper regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige rapporten "Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige". Rapporten har sammanställts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och visar trender i utvecklingen inom energi, transport, konsumtion, kapitalplaceringar och byggande.

För att nå riksdagens klimatmål om ett klimatneutralt Sverige år 2045 krävs att utsläppskurvorna snabbt vänder neråt. I rapporten samlas indikatorer på att utvecklingen på flera områden går åt rätt håll, bland annat har omställningen av el- och värmesektorn kommit långt. Rapporten lyfter också fram ett antal exempel på lyckade initiativ från kommuner och företag.

– Många människor har ännu inte förstått vilken fart och kraft teknikutvecklingen har fått de senaste fem åren. Optimistiska prognoser för utvecklingen av förnybar energi har övertrumfas med råge och priset har rasat. Därför kan inte ens Donald Trump stoppa denna transformation som inte bygger på retorik utan på ekonomisk praktik, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i en presskommentar.

Alla trender går dock inte åt rätt håll. Utsläppen från svenskarnas konsumtion ligger kvar på cirka 11 ton koldioxid per person och år vilket är samma nivå som i början av nittiotalet. För att vända trenden krävs arbetsinsatser från både politik, näringsliv och privatpersoner.

Exempel på vad statistiken visar:

  • Produktionen av solel har ökat från 1 till 45 gigawattimmar på fem år (2012-2017). Nivån är fortfarande låg men ökningstakten är exponentiell.
  • Mellan 2006 och 2016 har produktionen av vindkraft ökat med faktor 15 och står nu för cirka 10 procent av den el vi använder i Sverige.
  • Antalet laddstationer för elbilar har fyrdubblats på 2,5 år och var uppe i 1 032 stycken i juli 2017. 28 procent av dem tillkom första halvåret 2017.
  • Priset på elbilsbatterier har mer än halverades mellan 2013 – 2016. (5 500 kr/kWh – 2500 kr/kWh)
  • Andelen biodrivmedel ökade från 5 till 19 procent mellan 2011 – 2016. Nästan en femtedel av alla drivmedel som säljs är nu alltså biobaserade.  
  Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

  Prenumerera på våra nyhetsbrev