1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-12-06] Ny avhandling visar att företagshälsovård inte används förebyggande
Nyhet | 2017-12-06

Ny avhandling visar att företagshälsovård inte används förebyggande

Företagshälsovården är en viktig resurs för arbetsmiljöarbetet och ska hjälpa till att skapa goda, säkra och hälsosamma arbetsmiljöer och arbetsplatser. En ny avhandling visar att detta fungerar bra på en del arbetsplatser, men inte alla. Avhandlingen visar att vilka mekanismer som har betydelse varierar mellan stora privata företag, offentlig sektor och småföretag.

I sitt doktorsarbete har Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, studerat hur företagshälsovården samarbetar med sina kunder med fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Enligt lagens intention ska företagshälsovården arbeta förebyggande och vara en oberoende part. Resultatet visar dock att företagshälsovården framförallt anlitas för efterhjälpande tjänster, när någon drabbats av ohälsa och behöver rehabilitering eller när en konflikt uppstått på arbetsplatsen. Företagshälsovården anlitas även för hälsoundersökningar, som annan forskning visar inte har någon betydelse för de anställdas sjukskrivningar och sällan bidrar till åtgärder eller förbättringar av arbetsmiljön.

– Avhandlingens resultat visar att företagshälsovården inte används enligt arbetsmiljölagens intention, dels att företagshälsovården främst används för reaktiva insatser och inte förebyggande, dels att samarbetet mellan kund och företagshälsovård inte förankras i samverkan mellan ledning och skyddsombud. I stor utsträckning styrs samarbetet av HR:s kunskapsnivå om hur förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete ska fungera, säger Lisa Schmidt.

Lisa Schmidt identifierar i sin avhandling olika mekanismer som påverkar samarbetet med företagshälsovården. En viktig mekanism som har stor betydelse för hur samarbetet fungerar är hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen. Dessutom har HR ofta en viktig roll och samarbetet påverkas av vilken kunskapsnivå HR har om förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete. Avhandlingen visar att samarbetet i hög utsträckning inte förankras i samverkan på arbetsplatsen, utan ansvaret för upphandling, behovsanalys, beställning och kontakt med företagshälsovården hanteras i hög grad av HR.

Lisa Schmidt har varit industridoktorand på KTH, Skolan för teknik och hälsa och arbetar som arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ladda ner avhandlingen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Lisa Schmidt, lisa.schmidt@ivl.se, tel. 010-788 65 28    

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev