1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-10-27] IVL samordnare inom Västra Götalandsregionens klimatsatsning
Nyhet | 2017-10-27

IVL samordnare inom Västra Götalandsregionens klimatsatsning

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att koordinera fokusområdet Hållbara transporter inom ramen för Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens gemensamma satsning Klimat 2030.

– Det känns roligt och viktigt att få hjälpa regionen med deras klimatarbete. Västra Götalandsregionen är länets största arbetsgivare med över 50 000 anställda och de har ansvaret för kollektivtrafiken. Det innebär stora möjligheter att sätta avtryck på arbetet med att minska utsläppen från resor och transporter, säger Anders Roth, ansvarig för hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet ska mobilisera aktörer från bland annat drivmedelsindustrin, fordonstillverkningen, logistik- och transportsektorn samt kollektivtrafiken. Uppdraget fokuserar på fyra områden: klimatsmart vardagsresande, accelererad omställning till fossilfria fordon och bränslen, effektiva godstransporter samt klimatsmarta möten och semestrar, och utgår från de hinder och brister som bromsar omställningen.

Uppdraget sträcker sig till och med 2019 med stöd också från Mistra och Vinnova.

För mer information kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev