1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-10-23] Nya medarbetare på IVL
Nyhet | 2017-10-23

Nya medarbetare på IVL

IVL fortsätter att växa och förstärker inom flera områden. Möt några av våra nya medarbetare.

Tomas Lönnqvist

Tomas sitter på vårt kontor i Stockholm. Innan han kom till IVL doktorerade han på KTH i förutsättningarna för biodrivmedel i Sverige, där forskningen fokuserade på incitament och hinder för biogas och andra biodrivmedel. Tomas är industriell ekonom i botten och har även erfarenhet från att arbeta i ett utvecklingsland. På IVL ska Tomas arbeta med hållbarhetskriterier och andra frågor relaterade till förnybara drivmedel.

Karin Lindeberg

Karin kommer senast från ett teknikkonsultbolag där hon arbetat med miljösamordning och livscykelanalys inom byggsektorn, främst i samband med miljöcertifiering av byggnader. Karin är miljöingenjör från Lunds Tekniska Högskola och är inriktad på miljösystemanalys.
På IVL ska Karin jobba med livscykelanalyser och LCA-tjänster inom byggsektorn.

Filip Sandkvist

Filip, som arbetar på vårt Malmökontor, har en kandidatexamen i fysik och en masterexamen i tillämpad klimatstrategi från Lunds universitet. Har har en bred utbildning inom bland annat klimatfrågor, modellering och statistik. På IVL kommer Filip till en början att främst vara verksam inom projekten SMED och ZenN.

Åsa Nyblom

Åsa kommer närmast från Trafikutredningsbyrån där hon arbetat med forskning och uppdrag inom hållbar stadsplanering och trafikplanering. Åsa är i grunden etnolog som genom tvärvetenskapliga studier hamnat inom fältet miljösociologi och hon har en licentiatexamen från KTH.
På IVL kommer Åsa forska och ta uppdrag där mänskligt beteende har betydelse för social- och miljömässig hållbarhet.

Kajsa Boll

Kajsa är miljövetare med en mastersexamen i ekotoxikologi. Hon har de senaste åren arbetat med kemikaliefrågor i Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar, där fokus framförallt har arit på barns miljöer. På IVL ska Kajsa bland annat jobba med kemiska riskbedömningar.

Henric Lassesson

Henric är civilingenjör i teknisk fysik med inriktning industriell ekologi samt teknisk licentiat i industriell materialåtervinning. Henrik har haft en dokorandtjänst på Chalmers där han forskade på återvinning av aska från framförallt avfallsförbränning. På IVL ska Henric bland annat jobba med kritiska material samt avfall- och resurshantering ur ett industriellt perspektiv.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev