1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-10-18] Tina Skårman omvald ordförande för FN:s PRTR-protokoll
Nyhet | 2017-10-18

Tina Skårman omvald ordförande för FN:s PRTR-protokoll

IVL:s Tina Skårman valdes 2014 till ordförande i PRTR-protokollet – Protocol on Pollutant Release and Transfer Register – som handlar om allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation genom tillgängliga och enhetliga register. Vid partsmötet i september omvaldes hon för en andra period.

– Det är naturligvis hedrande att blir omvald och samtidigt väldigt roligt att fortsatt vara delaktig i protokollets arbete, säger Tina Skårman. De främsta utmaningarna för den nya arbetsperioden är protokollets framtida utveckling, hur man når ut till allmänheten och hur data kan användas för uppföljning av Agenda 2030.

I samband med partsmötet hölls ett gemensamt högnivåmöte med Århuskonventionen avseende de båda instrumentens roll i implementeringsarbetet av Agenda 2030. Under mötet antogs den så kallade Budva-deklarationen, vilken sammanfattar parternas åtagande i detta avseende.

Sverige godkände PRTR-protokollet 2008, vilket ligger under Århuskonventionen – UNECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor. Syftet med PRTR-protokollet är att underlätta för allmänhet att ta del av miljöinformation genom att skapa enhetliga integrerade och landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Sveriges register över utsläpp och överföringar av föroreningar tillgängliggörs för allmänheten via databasen ”Utsläpp i Siffror”.

Läs mer om partsmötet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du ”Utsläpp i Siffror” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-788 67 70

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev