1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-10-06] Samarbete och lagstiftning för renare Östersjön
Nyhet | 2017-10-06

Samarbete och lagstiftning för renare Östersjön

Det var fullsatt när Östersjöns problem och utmaningar diskuterades på Östersjöseminariet igår. Övergödning, plast i haven, klimatförändringar, vattenbrist och finansiering för hållbar tillväxt, var några av ämnena på agendan.

"Om vi inte har en hållbar utveckling, då har vi en ohållbar utveckling". Det sa naturskadespecialisten och tidigare SMHI-meterologen Pär Holmgren. Han sa att vi idag lever som om vi skulle ha 1,7 jordklot och att det är många som inte förstått grunden till de miljöproblem som finns.
– Vi har blivit lite för friska, lite för rika och kan köpa allt mer. Men detta kommer inte att funka så länge till. I efterhand kommer vi betrakta denna period som en kort parentes, om inget görs, sa Pär Holmgren.

Vid dagens första paneldebatt diskuterades farliga ämnen i Östersjön.
– Läkemedelsrester finns det flera tusen av, så där finns mycket att göra, men idag är hushållen den största källan till nedskräpning, sa Christian Baresel på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Anna-Maria Sundin, Naturvårdsverket, sa att farliga ämnen är ett akut problem, främst för den akvatiska miljön. Både Anna-Maria Sundin och Ragnar Lagerkvist, Stockholm Vatten och avfall, sa att det både behövs och önskas tuffare regelverk.

Men, vet vi tillräckligt för att fatta beslut om hur vi ska hantera övergödningen, så löd frågan till dagens andra panel.
– Vi vet ganska mycket om det som finns på land, men fosfor som kommer från bottnarna vet vi mycket mindre om. Men det ser ut som att den mobila fosforn kan ha läckt färdigt, sa Mikael Malmaeus från IVL.

Kristina Yngwe från miljö- och jordbruksutskottet menade att utmaningen nu är att titta framåt och fatta beslut utifrån olika forskningsrön.
– Vi behöver få en helhetsbild för hela Östersjön och se vad som påverkar vad, menade Sif Johansson från Eviem.

Miljöminister Karolina Skog frågades ut om skräp i haven av dagens moderator Jonas Henriksson. Hon berättade att ett förbud om att tillsätta mikroplaster i kosmetika är på gång.
– Vi behöver hitta lösningar på de problem vi har idag, så att de även håller i framtiden. Vilka är materialen som kan ersätta plast, undrade hon. Och vi behöver hitta andra material där vi idag har plast, men där det kanske inte behövs. Hon tog ett sugrör som exempel och menade att det är något som kanske används tio minuter, men tar 200 år att bryta ned, vad kan vi ersätta plast med där?

Dagen avslutades med att äventyraren Oskar Kihlborg berättade om hur han försöker förändra situationen för världens vackraste innanhav genom att skapa uppmärksamhet kring marina miljöproblem.

Sammanfattar man dagen, så var kunskap, samarbete och regelverk den gemensamma nämnaren.

Östersjöseminariet är ett av IVL:s årliga evenemang. 2017 hölls det för sjunde gången. IVL:s Östersjöseminarium är en mötesplats för kunskapsutbyte och diskussion om miljöteknik, dagvatten, spillvatten, sjöfart, drivmedel, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev