1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-04-27] IVL:s mobilitetsexpert en av de 101 mäktigaste i Miljösverige
Nyhet | 2017-04-27

IVL:s mobilitetsexpert en av de 101 mäktigaste i Miljösverige

Allt fler gör sin röst hörd i hållbarhetsfrågor, men att skapa förändring kräver hårt arbete skriver Aktuell Hållbarhet när de presenterar listan över politikerna, näringslivstopparna, forskarna och lobbyisterna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutets mobilitetsexpert Anders Roth hamnar på plats 57 när Sveriges 101 miljömäktigaste rankas.

Så här lyder motiveringen:

"Anders Roth är en av landets viktigaste debattörer inom hållbara transporter. Han har bland annat lanserat idén om miljözoner och belyst frågan om de stora subventionerna av förmånsbilar. Under året som gått har han arbetat med att ta fram ett konkret förslag om en nationell bilpoolsdefinition åt regeringen. Han har också fått i uppdrag av Fossilfritt Sverige att definiera transportsektorns främsta utmaningar för att nå utsläppsmålen."

Grattis Anders, hur känns det?

– Det känns kul! Bra att IVL:s kunskap och arbete med att miljöanpassa transportsektorn får ta plats och göra avtryck i dagspolitiken.

Vilken är den största utmaningen på transportområdet?

– Att vi får beslutade politiska regler, system och skatter som baseras på att förorenaren betalar. Det är helt avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen, oavsett om det handlar om flygskatt, fordonsbeskattning eller biobränsleintroduktion. Debatten hamnar alltför gärna i ett Nimby-läge - not in my back yard. Det vill säga att principen är bra, men inte just för vår bransch eller detta område, eller det går inte förrän vi har ett globalt system. Här behöver politiken stå på sig.

Vilka frågor tror du kommer ta mest plats det kommande året?

– Det kommer att vara fortsatt aktuellt med miljözoner för personbilar som ett led i omställningen av fordonsparken, inte bara i Sverige utan hela Europa. Hållbarhetsfrågor kopplat till vår drivmedelsanvändning kommer också bli allt viktigare. Nu ökar till exempel användningen av HVO kraftigt, men ställer stora inköpare tillräckligt skarpa krav på råvarubaserna som för palmolja och råolja? Sedan tror jag att Trafikverkets arbete med den nationella planen kommer upp på dagordningen igen. Kommer de att fortsätta med business as usual eller kommer regeringens direktiv att ligga till grund för arbetet? Jag tror också att det nu är läge för en reformering av reseavdraget. Liksom för förmånsbilssystemet har en förändring diskuteras och efterfrågats i minst 20 år.

Läs mer på Aktuell Hållbarhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta 
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev