1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-04-05] Uppdaterade siffror i mikroplastrapporten
Nyhet | 2017-04-05

Uppdaterade siffror i mikroplastrapporten

På uppdrag av Naturvårdverket publicerade IVL Svenska Miljöinstitutet 2016 en stor kartläggning av källor och spridningsvägar för mikroplast i havsmiljön. Nu har rapporten uppdaterats med nya siffror.

De delar som har uppdaterats är de som rör utsläpp av mikroplaster från däck, konstgräsplaner, båtbottenfärg och tvätt.

Den största utsläppskällan av mikroplaster till miljön är väg- och däckslitage från trafiken, uppskattad till cirka 8 200 ton per år. Den näst största källan är konstgräsplaner. Det handlar om cirka 1 600 - 2 500 ton gummigranulat som sprids varje år från Sveriges drygt 1300 konstgräsplaner.

– Att det skulle vara så stora mängder från konstgräsplaner var oväntat. Hur mycket som hamnar i havsmiljön vet vi inte, och spridningsvägarna för det gummigranulat som varje år försvinner från planerna är oklara. Det behövs mer forskning för att kunna säga hur mycket som når vattenmiljön och vilka eventuella åtgärder som bör sättas in, säger Mikael Olshammar på IVL.

Andra källor till mikroplastpartiklar är slitage från båtskrov (160 - 740 ton/år), syntetfibrer från tvätt (8-950 ton), industriell plastproduktion (310 - 530 ton) och utsläpp från hygienartiklar som innehåller mikroplaster (66 ton). Bland de källor som inte kunnat kvantifieras ingår nedbrytning av större plastskräp till mindre, vilket troligtvis är en viktig källa. Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön finns det i nuläget inga uppgifter om. Partiklarna tillförs havet genom avloppsreningsverk, dagvatten, snötippning och via lufttransport.

– Problemet med mikroplast i haven är en prioriterad fråga. Eftersom plastpartiklarna bryts ner långsamt kommer halterna i miljön oundvikligen att öka så länge tillförseln via avloppsreningsverk och andra transportvägar fortsätter. Därför är det viktigt att mängden plastpartiklar i avloppsvattnet som lämnar hushåll och industrier minskar och att vi får bättre kunskap om övriga transportvägar och vilka miljöeffekter mikroplasterna har, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL.

Läs rapporten: “Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment” Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Mikroplast är små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De kan tas upp av vattenlevande djur som musslor och plankton som filtrerar vattnet för att få i sig föda och då också får i sig partiklarna.

Vid frågor kontakta:
Mikael Olshammar, mikael.olshammar@ivl.se, tel. 010-788 65 08
Kerstin Magnusson, kerstin.magnusson@ivl.se, tel. 010-788 69 07

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev