1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-02-28] Fullsatt vid nordisk workshop om produkters miljöavtryck
Nyhet | 2017-02-28

Fullsatt vid nordisk workshop om produkters miljöavtryck

I förra veckan hölls en fullsatt workshop om produkters miljöavtryck, Product Environmental Footprint, i Stockholm. EU-kommissionen har ett arbete och en process kring utveckling av PEF, för att ta fram en gemensam metod för att beräkna produkters och organisationers miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Workshopen hölls för att samla in erfarenheter och förslag kring de metoder som ännu inte har fastställts inom PEF, samt för att sprida information om PEF-metodiken och processen bland experter på företag, i akademin och hos myndigheter i Norden. Representanter från EU-kommissionen fanns på plats och beskrev bakgrunden till PEF samt gav en statusuppdatering om de pilottester som pågår inom 24 olika branscher. Workshopen samlade deltagare från hela Norden, men också andra delar av Europa och från olika sektorer.

– PEF-utvecklingen börjar gå mot sitt slut, så nu undrar många vad det blivit av allt detta arbete. PEF-metodiken kommer att påverka alla om den får genomslag, till exempel som del i policys från årsskiftet 2020/2021, därav det stora intresset, säger Karin Sanne, gruppchef på IVL.

– För oss som jobbar med utvecklingen av regelverket för PEF var workshopen ännu en pusselbit till guiden som blir klar i höst. Under 2018 och 2019 finns det möjlighet att följa processen, och att som bransch utföra en egen pilot, där branschspecifika regler utvecklas och testas, säger Elin Eriksson, enhetschef på IVL, som deltar i utvecklingen av PEF som svensk expert i EU-kommissionens arbete.

Under dagen talades det även om struktur och detaljnivåer för produktsegment i PEF, värdering och viktning av miljöpåverkan och metoder för beräkning av miljöpåverkan, exempelvis för giftiga ämnen, och hur dessa metoder bör användas för olika applikationer för exempelvis inköp, ekodesign, EPD och miljömärkning. Det viktigaste med dagen var att få en statusuppdatering av arbetet, men även ta del av erfarenheter från piloter och diskutera och påverka återstående metodikdetaljer som fortfarande är under utveckling.

Det viktigaste med dagen var att få en statusuppdatering av arbetet, men även ta del av erfarenheter från piloter och diskutera och påverka återstående metodikdetaljer som fortfarande är under utveckling.

– De synpunkter som kom fram sammanfattas i en rapport som förs vidare till EU-kommissionen i mars, säger Karin Sanne. Pilottesten har pågått sedan 2013 och redovisas under hösten 2017. Workshopen organiserades av den så kallade NEF-gruppen; IVL Svenska Miljöinstitutet samt Swedish Life Cycle Center.

Pilottesten har pågått sedan 2013 och redovisas under hösten 2017. Workshopen organiserades av den så kallade NEF-gruppen; IVL Svenska Miljöinstitutet samt Swedish Life Cycle Center.

Presentationer och senare den sammanfattande rapporten är tillgängliga här. http://nordic-pef.org/activities.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Karin Sanne, karin.sanne@ivl.se eller
Elin Eriksson, elin.eriksson@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev