1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-02-27] Ny modell för beräkning av utsläpp från lösningsmedelsanvändning
Nyhet | 2017-02-27

Ny modell för beräkning av utsläpp från lösningsmedelsanvändning

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, inom ramen för SMED-konsortiet, tagit fram en ny beräkningsmodell för att uppskatta Sveriges utsläpp av flyktiga organiska föreningar och koldioxid från användning av produkter innehållande lösningsmedel. Modellen ska möta internationella rapporteringskrav enligt FN:s Luftvårds- och Klimatkonvention, samt stödja behov vid uppföljning av de nationella miljömålen.

– Den nya modellen är mer transparent, komplett och bättre anpassad till sina syften jämfört med den tidigare modellen, säger Tina Skårman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utöver att generera uppgifter för internationell rapportering så gör den nya modellen det möjligt att testa olika typer av emissionsfaktorer inom lösningsmedelsanvändningen, vilket underlättar bedömningen av lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Modellen kan dessutom generera utsläpp per användarkategori, som till exempel industri eller konsument, och produktgrupp som till exempel färg, vilket sedan kan användas vid uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen.

År 2015 var avdunstning från lösningsmedel vid produktanvändning den enskilt största källan för utsläpp av flyktiga organiska föreningar i Sveriges luft- och klimatrapportering.

Arbetet har utförts i samarbete med Kemikalieinspektionen och inom ramen för SMED, ett konsortium som består av IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB, SMHI och SLU, som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

För mer information:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-010-788 67 70.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev