1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-02-23] Ökad produktion av biodrivmedel från havet – hur påverkar det ekosystemet?
Nyhet | 2017-02-23

Ökad produktion av biodrivmedel från havet – hur påverkar det ekosystemet?

Odling av alger och sjöpungar undersöks som ett intressant alternativ för att producera biodrivmedel. Men det behövs mer kunskap om hur en storskalig produktion skulle påverka havet och dess olika ekosystemtjänster.

– En ökad produktion av dessa förnybara biodrivmedel skulle kunna leda till minskad klimatbelastning, men för att göra en bedömning av den övergripande hållbarheten behöver vi veta mer om olika miljö- och sociala konsekvenser kopplade till detta, säger Karin Hansen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I ett nystartat projekt ska hon tillsammans med andra forskare studera hur en ökad produktion av alger och sjöpungar kan komma att påverka havens ekosystem och ekosystemtjänster.

Odling av alger och sjöpungar ger snabbt stora mängder biomassa i olika vattenmiljöer. De ses som intressanta alternativ till biodrivmedel från skogsrester och jordbruksgrödor eftersom odlingarna tar upp mindre markyta, inte konkurrerar med nuvarande matproduktion, inte kräver gödningsmedel eller bevattning och har potential att bidra med andra nyttor.

Produktionen är fortfarande under utveckling, men förhoppningen är att det finns potential för ett framtida hållbart tillskott av biomassa till biodrivmedelproduktion och att odlingarna även kan bidra till minskad övergödning genom att minska näringsämnen i kustområden.

Projektet Havsbaserade biodrivmedel och ekosystemtjänster finansieras av Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3 (Fossil Free Fuels), där IVL ingår.

För mer information kontakta:
Karin Hansen, karin.hansen@ivl.se, tel. 010-788 66 25

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev