1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-21] Vad ska vi göra med allt bygg- och rivningsavfall?
Nyhet | 2016-11-21

Vad ska vi göra med allt bygg- och rivningsavfall?

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges avfallsmängder – omkring nio miljoner ton per år. Bara hälften materialåtervinns. Projektet Constructivate ska ta ett helhetsgrepp för effektivare återvinning och mer återanvändning av material och delar från bygg- och rivningsavfall.

Det fyraåriga projektet leds av Chalmers Industriteknik. Det är en del i forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II med projektstöd på åtta miljoner kronor. I projektgruppen ingår representanter från ett tiotal företag i bygg- respektive återvinningsbranschen, Göteborgs stad, Chalmers och flera forskningsinstitut, däribland IVL Svenska Miljöinstitutet.

Målet med Constructivate är att utveckla tekniska lösningar men också att kartlägga hinder och möjligheter i marknad och lagstiftning och identifiera åtgärder. Även inverkan av logistik, affärsmodeller och samarbetsformer på återvinningen ska utvärderas.

IVL ansvarar för att undersöka och föreslå styrmedel som främjar en ökad materialåtervinning samt att utvärdera de lösningar som tas fram inom projektet ur hållbarhetssynpunkt.

– Med det här projektet hoppas vi kunna hitta konkreta lösningar som verkligen gör skillnad i praktiken. Jag tror att vi har förutsättningar för det med tanke på den breda aktörsgrupp som deltar i projektet, säger Anna Fråne från IVL.

Två materialströmmar har redan identifierats som extra intressanta att följa: Betong och plast. Betong eftersom det utgör en så stor del av det samlade avfallet. Plastmaterial för att det materialåtervinns i så liten utsträckning i dag.

För mer information kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev