1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-14] Samverkan och styrmedel receptet för hållbara transporter
Nyhet | 2016-11-14

Samverkan och styrmedel receptet för hållbara transporter

Koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt, likaså utsläppen av de luftföroreningar som påverkar vår hälsa och miljön. Men trots de stora utmaningarna som transportsektorn står inför, och trots den oro som samma dag orsakades av presidentvalet i USA, så präglades IVL:s konferens Hållbara transporter av positiva framtidsbilder och lösningsorienterade diskussioner.

Svante Axelsson, samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, sa att han möter en otrolig energi och lust att förändra hos företagen och ute i kommunerna. 180 organisationer och företag är med i Fossilfritt Sverige, däribland Stora Enso, Volvo och SSAB. Det är ett starkt tryck att få vara med och skapa ett fossilfritt samhälle, menade han.

– Det är tuffa åtaganden vi har framför oss men med Parisavtalet i ryggen och med den blocköverskridande uppgörelsen om att minska utsläppen från svenska fordon med 70 procent fram till 2030 så har vi enormt bra förutsättningar för att nå våra mål, sa han.

Han lyfte också fram hur viktigt det är med storytelling – att skapa en gemensam, positiv berättelse om hur vi kan ställa om vårt samhälle. Miljöhistorien visar vilka fajter vi har vunnit; försurningsdebatten, freondebatten, Reach. Det har gått mycket lättare än vad miljörörelsen trott. Det är det som är den goda berättelsen som vi måste berätta för människor.

– Jag tänker ibland att vi inte ska gå på klimatfrågan via huvudingången, utan via köksvägen. Hälsoargumenten räcker väldigt långt i klimatarbetet. Det är det som driver Kina, hälsopolitiken är deras grund för klimatpolitiken, sa han.

Ett kraftverktyg

Sveriges miljöminister Karolina Skog lyfte fram biobränslen som en viktig pusselbit för att ställa om transportsektorn. Men där kämpar Sverige mot EU-kommissionen.

Peter Schantz, forskare och professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan slog ett slag för ökat cyklande – både för hälsan och för miljön. Han har undersökt vad som händer om alla som har högst en halvtimmes cykelfärd till jobbet börjar cykla och menar att vi där kan göra stora samhällsvinster. – Ungefär 245 000 personer i Stockholm tog bilen till arbetet under september. Av dem hade 111 000 max en halvtimmes cykelfärd, berättade han.

– Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en rimlig beskattning i Sverige där biobränslen får långsiktiga spelregler. Så att vi kan få till de stora investeringar som krävs. Det är oerhört frusterande nu när vi har ett stort stöd för biobränslen från branschen och som vill komma till de storskaliga lösningarna men det är en beskattningsfråga som hindrar idag och så kan vi inte ha det, sa hon.

Hon lyfte också fram stadsmiljöavtalen som ett kraftigt verktyg för att förbättra kollektivtrafiken.

– Vi ser kapacitetsproblem med kollektivtrafiken över hela Sverige. Därför har vi tagit fram stadsmiljöavtalen, som en permanent lösning för statlig medfinansiering i kollektivtrafiklösningar. Stadsmiljöavtalen är inget projekt, inget tillfälligt, utan ett permanent, kraftigt verktyg. Vi kommer också från och med nästa år öppna upp för att göra investeringar i cykelinfrastruktur genom stadsmiljöavtalen. Det är av samma anledning – att vi ser cykelinfrastrukturen som en viktig strategisk fråga, sa hon.

Under dagen hölls även en specialsession av KNEG (Klimatneutrala godstranspoter på väg) och NTM (Nätverket för transporter och miljön). Dessutom diskuterades digitalisering, klimatsmarta transporter, drivmedel och bilfria städer.

IVL:s Karin Persson berättade om Urbanmätnätet – ett samarbetsprojektdär IVL i 30 år tillsammans med flera av Sveriges kommuner genomfört luftmätningar.

– Fram till för ett par år sedan visade trendkurvorna på en ständig förbättring av luftkvaliteten i tätorterna, men för kvävedioxid har trenden de senaste åren planat ut och i vissa fall tenderar trenden att öka. Det beror delvis på att antalet dieselfordon har blivit allt fler vilket har ökat halterna av kväveoxider, sa hon.

Men det finns också postitiva trender. Halterna av hälsofarligt bensen har minskat med 65 procent i städerna sedan mätningarna började.

Maria Nilsson Öhman på DHL Freight, pratade om hur vi kan digitalisera godstransporterna för att skapa ett bättre flöde. Hon menar att alla vill ha sina paket lämnade på kvällar och speciella tider, det är varken möjligt eller hållbart.

– Vi beställer mer och mer fån nätet och får paketen hem, men våra brevlådor ser likadana ut som för 50 år sedan. Kanske vi ska skapa digitala paketboxar för olika områden, där man får hämta sina paket när det passar, sa hon.

Peter Schantz, forskare och professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan slog ett slag för ökat cyklande – både för hälsan och för miljön. Han har undersökt vad som händer om alla som har högst en halvtimmes cykelfärd till jobbet börjar cykla och menar att vi där kan göra stora samhällsvinster.

– Ungefär 245 000 personer i Stockholm tog bilen till arbetet under september. Av dem hade 111 000 max en halvtimmes cykelfärd, berättade han.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev