1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-08] Nya forskningsprojekt på avfallsområdet
Nyhet | 2016-11-08

Nya forskningsprojekt på avfallsområdet

Genom forskningssatsningen Resource har IVL blivit tilldelade medel för två nya projekt inom resurs- och avfallsområdet. Det ena handlar om att öka materialåtervinning av plast från grovavfall, det andra om att öka återanvändningen av elektronik.

Plast från grovavfall, ofta kallad ”kommunplast”, är plast som inte är plastförpackningar och som därmed inte faller under producentansvaret. Det kan röra sig om till exempel hinkar och trädgårdsmöbler som av fler och fler kommuner samlas in separat på bemannade återvinningscentraler.

– Viljan att samla in den här plasten är stor ute i landets kommuner, men i praktiken handlar det om att hitta en avvägning mellan hög materialåtervinning, miljönytta och kostnadseffektivitet. Det är långtifrån allt insamlad kommunplast som blir nya plastprodukter, ibland är det kvaliteten som brister ibland beror det på felsorting, säger Anna Fråne på IVL som projektleder arbetet.

Insamlingen resulterar också i höga kostnader för kommunerna, som vanligtvis genomför den på eget initiativ för att öka materialåtervinningen och servicenivån för kommuninvånarna.

– I det här projektet ska vi identifiera förbättringsmöjligheter för att öka materialåtervinningen av kommunplasten genom att bland annat studera insamlings- och hanteringskedjan. Vi hoppas att resultaten ska komma till nytta både för de kommuner som redan idag samlar in plasten och för de kommuner som funderar på att sätta igång en insamling, säger Anna Fråne.

Projektet ELAN – Elektronik ska återanvändas, ska öka återanvändningen av elektronik. Målet är att skapa förutsättningar för att öka insamlingsgraden samt verka för ökad återanvändning av elektriska och elektroniska produkter.

– Idag har vi i Sverige en väl utvecklad infrastruktur för material- och energiåtervinning, medan det inte är lika väl förberett för minimering av avfall eller återanvändning.  Vi vill identifiera och testa konkreta lösningar som kan tillgängliggöra större volymer elektronik för återanvändning, säger Åsa Moberg, projektledare på IVL.

I projektet medverkar flera aktörer med verksamhet inom tillverkning, försäljning, återanvändning, insamling och certifiering.

För frågor om Kommunplaster kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

För frågor om ELAN kontakta:
Åsa Moberg, asa.moberg@ivl.se, tel. 010-788 65 17

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev