1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-10-07] Vad behövs för att styra mot en cirkulär ekonomi?
Nyhet | 2016-10-07

Vad behövs för att styra mot en cirkulär ekonomi?

I det nystartade projektet Polcirkeln ger sig IVL tillsammans med Profu och Swerea IVF ut i jakt på policyåtgärder som kan skapa mer cirkulära konsumtions- och avfallsflöden, för att studera vilka möjliga effekter dessa kan ha. Första steget blir att involvera ett stort antal aktörer för att samla in kunskap om nuläget, hinder och möjligheter för mer cirkulära flöden.

– Vi går idag ut med en enkät till företag och andra aktörer för att ta reda på deras tankar om återanvändning, återvinning och förbränning, säger Åsa Moberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Frågorna berör ett urval avfalls-, material- och produktflöden, vilken lagstiftning som finns på området och vad som bedöms fungera och inte fungera med dagens lagstiftning. Bland aktörerna finns bland andra Eon, Fortum, Jernkontoret, Naturvårdsverket, Ragnsells, SCB, Stena, Svensk Handel, Sveriges byggindustrier, Teknikföretagen och Återvinningsindustrierna.

Projektet ska sen skissa tre åtgärdsscenarier och analysera möjliga effekter. Ett scenario skulle kunna vara att Sverige går längre än andra länder inom EU för att uppnå cirkulära materialströmmar och ekonomi. Projektet är kort, och mer av en förstudie. Resultat ska presenteras redan om några månader och kan förhoppningsvis leda vidare till flera projekt inom relevanta områden.

– Resultaten är tänkta att fungera som ett inspel i samhällsdebatten, bland annat genom att peka ut möjliga konsekvenser av olika tänkta styrmedel, men också genom att peka på avgörande frågeställningar och faktorer, säger Åsa Moberg.

Du kan också bidra till projektet genom att besvara frågor i enkäten! Enkäten vänder sig i första hand specifikt till tillverkande företag, byggentreprenörer, återanvändare/återtillverkare, materialåtervinnare och energiåtervinnare.

Här finns länk till enkäten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet Resource, (som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas), samt av Avfall Sverige.

Vid frågor kontakta:
Åsa Moberg, asa.moberg@ivl.se tel. 010-788 65 17

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev