1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-10-03] Strategier för hållbar energieffektivisering
Nyhet | 2016-10-03

Strategier för hållbar energieffektivisering

Är det kostnadseffektivt att satsa på energieffektivisering av befintliga byggnader för att nå kommunernas klimat- och energimål? Vilken typ av åtgärder bör prioriteras, klimatskalsåtgärder med höga investeringskostnader, enklare värmeåtervinningsalternativ eller ska vi satsa på solenergi? Det är frågor som IVL Svenska Miljöinstitutet ska besvara i ett pågående Fjärrsynsprojekt.

Den 12 oktober arrangeras ett seminarium på HSB där det bjuds på en förhandstitt på resultaten från projektet.

– Byggnader bör ses som en mycket mer integrerad del av dagens och framtidens fjärrvärmesystem, säger Fredrik Martinsson, projektledare.

Projektet Strategier för hållbar energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv analyserar olika energibesparingsåtgärder inom befintliga byggnader som är anslutna till ett fjärrvärmenät, ur ett ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. Syftet är att beskriva vilka åtgärder som kostnadseffektivt leder fram till mål om minskade utsläpp av växthusgaser och ökad resurseffektivitet ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Projektet berör aktuella ämnen som begreppet nära-noll-energi byggnad samt det nyligen beslutade investeringsbidraget för energieffektiviseringsåtgärder av miljonprogramsområden.

Seminarium: Strategier för hållbar energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv
Plats: HSB, Fleminggatan 41, Stockholm, HSB salen eller via webben
Tid: 12 oktober kl. 9-10

Om projektet: Projektet utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Luleå tekniska universitet. Det löper under perioden mars 2015 till juni 2017. Slutrapport väntas i mars 2017. Projektet ligger inom Fjärrsynsprogrammet och finansieras av Energiforsk, Energimyndigheten och Stiftelsen IVL. Projektet har byggt upp en kommunal energisystemmodell, s.k. TIMES-modell.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev