1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-08-31] Snabba tekniktrender skapar avfall
Nyhet | 2016-08-31

Snabba tekniktrender skapar avfall

Varje år sköljer en våg av nya mobiler, datorer och andra tekniska prylar över marknaden. Även om den snabba utvecklingen kan vara spännande för konsumenterna så innebär den samtidigt ett hinder i utvecklingen mot en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. De nya tekniska produkterna innehåller också ofta komponenter tillverkade av allt mer komplexa material som är svåra att återvinna.

– När vi tittar på utformningen av produkter ser vi flera trender som hindrar ett cirkulärt flöde. Till exempel finns det en trend mot miniatyrisering, där allt ska vara mindre och smartare, och detta gör det svårare att återvinna material i slutet av värdekedjan. Det blir också allt mer komplexa material som är svårare att ta isär i slutet av livscykeln, säger Hanna Ljungkvist på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med ny design som släpps varje år kämpar avfallsföretag för att anpassa sorterings- och återvinningstekniker efter de snabba förändringarna. En mobiltelefon kan till exempel innehålla upp till 50 olika typer av metall. Även plastprodukter kan vara komplexa med en mängd olika tillsatser och polymersorter, vilket gör återvinningen tuffare.

– Det är också svårt för återvinningsföretagen att konkurrera med återvunnen plast när de nuvarande priserna för ny plast är så låga. Tillsammans gör dessa faktorer att det ofta saknas ekonomiska incitament för att anpassa sig till en cirkulär ekonomi, säger Hanna Ljungkvist.

Som svar har EU-projektet NEW InnoNet samlat experter från olika branscher som är specialiserade på elektronik, bil- och plasttillverkning för att identifiera flaskhalsar i material- och avfallsströmmarna. Projektet ska utveckla nya affärsmöjligheter och samarbeten och bidra till att avfallsfrågorna får en starkare ställning på den europeiska politiska agendan. IVL deltar i projektet och leder arbetet med att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för att minimera avfall. Agendan ska vara klar under 2017.

– Projektet vill fånga upp behov och önskemål från industrin och förmedla till beslutsfattare inom EU var det behövs insatser inom forskning och innovation för bättre resurseffektivitet. Tanken är att agendan som vi koordinerar ska ge input till EU:s framtida forskningsprogram efter Horisont 2020, säger Hanna Ljungkvist.

Hon menar att det behövs mer kommunikation mellan specialister och praktiker i olika delar av värdekedjan.

– Via den intressentplattform som skapas i NEW InnoNet vill vi organisera ett samarbete mellan dem, låta dem prata sinsemellan och dela information. Det ska vara en bra affär att förvandla avfall till en resurs, det minskar kostnaderna, skapar nya intäktsströmmar och gör företag mer konkurrenskraftiga.

För mer information kontakta:
Hanna Ljungkvist, hanna.ljungkvist@ivl.se, tel. 010-788 68 99
Åsa Moberg, asa.moberg@ivl.se, tel. 010-788 65 17

NEW InnoNet (Near-Zero Waste Innovation Network) är ett forskningsprojekt inom EU:s program Horisont 2020 med sikte på att utveckla cirkulära flöden inom avfallsområdet. Fokus ligger på tre materialströmmar – uttjänta fordon (ELV-direktivet), uttjänta elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktivet) samt plastförpackningar. Projektet leds av leds av holländska PNO Consultants och i konsortiet ingår IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med tio andra partners från olika europeiska länder. www.newinnonet.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev