1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-07-19] Forskare undersöker dolda källor till exponering av asbest
Nyhet | 2016-07-19

Forskare undersöker dolda källor till exponering av asbest

Varje år insjuknar över 100 personer i Sverige i malignt mesoteliom, en dödlig form av cancer, där exponering av asbest är den nu kända huvudorsaken. Trots att all användning av asbest är förbjuden sedan 1982 så har antalet årliga insjuknade fall legat på samma nivå sedan 90-talet. Nu ska arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman undersöka orsaken till andra möjliga exponeringar i ett nytt projekt.

Mesoteliom är en ovanlig, men dödlig form av cancer i lungorna. De flesta som drabbas har arbetat inom byggbranschen där de kommit i kontakt med asbestdamm. De flesta som insjuknar är över 65 år, men de senaste åren har flera unga från 30 år drabbats, unga som inte borde ha kunnat utsättas för asbest i arbetslivet innan asbestförbudet trädde ikraft.

– De unga borde inte ha blivit exponerade innan asbestförbudet. Vi har även sett fler fall bland kvinnor de senaste åren, som inte har arbetat i något yrke som vi traditionellt förknippar med asbest, därför vill vi undersöka under vilka förhållanden dessa personer har blivit exponerade av asbest, säger Cecilia Österman, som leder projektet.

Vid tidigare forskning om asbestexponering har man samkört cancerregister med yrkesregister för att ta reda på exponeringsorsaken, men det är inte alltid man arbetar vid den arbetsplats där man exponerats när man insjuknar, och då blir denna samkörning missvisande.

– Vi kommer att ta reda på andra förhållanden genom att göra intervjuer med de som fått en cancerdiagnos. Detta för att få en djupare förståelse om riskkällor och hur arbetsförhållanden, arbetsuppgifter och exponering kan orsaka mesoteliom. Målet med projektet är att identifiera riskkällor för en skadlig exponering och undersöka om det kan finnas dolda källor till exponering, säger Cecilia Österman.

I projektet kommer man intervjua personer som anmält diagnosen som arbetsskada till AFA Försäkring. De som är villiga att medverka kommer personligen att intervjuas för att få en kännedom om tidigare yrken, arbetsplatser och andra förhållanden och möjliga källor till asbestexponering.

Projektet har beviljats 838 000 kronor från AFA Försäkring och kommer att pågå upp till tre år.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev