1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-07-13] Nytt projekt ska stödja tillväxten av små och medelstora företag inom hållbar stadsutveckling
Nyhet | 2016-07-13

Nytt projekt ska stödja tillväxten av små och medelstora företag inom hållbar stadsutveckling

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med tre partner driva projektet Grön BoStad för att skapa en hållbar stadsutveckling i Stockholms län med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Projektet ska bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi, men även verka för en minskad segregation.

Genom projektet Grön BoStad ska utbyten av kunskap och erfarenheter mellan existerande byggprojekt i Stockholmsregionen ske, för att kunna höja företagens kompetens inom hållbar stadsutveckling och energibesparing.

IVL kommer att ansvara för de delar som handlar om testbäddar. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. Det innebär i projektet Grön BoStad att företag kan testa sina olika tekniker för att se vilka möjligheter de har för att skapa en hållbar stadsutveckling. Vidare kommer projektet att erbjuda stöd till en eller två kommuner som har en ambition av att starta en ny testbädd, där de ges stöd i form av tjänster inom exempelvis design, affärsutveckling och teknik.

– Genom att testbädden ägs och driftas av en kommun tror vi att det blir ett tydligare ägarskap och ansvar för kommunen. Det hoppas vi ska hjälpa både dem och andra kommuner att faktiskt investera i ny och innovativ teknik från företag i regionen, säger Johan Strandberg som är projektledare på IVL.

Tillgången till testbäddar fyller en viktig funktion, främst inom miljöteknik och byggområdet där det ofta finns höga trösklar i form av dyrbar infrastruktur och långa tidsperspektiv, som kan sänkas genom att ge företag tillgång till testbäddar.

IVL:s samarbetspartner i projektet är KTH, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen, som tillsammans har fått 30 miljoner för att utveckla en hållbar stadsutveckling i Stockholm. Genom att parterna själva bidrar med samma summa kommer totalt 60 miljoner att satsas på hållbar stadsutveckling i Stockholm under den kommande treårsperioden. Målet och ambitionen är att förena projekt som annars inte skulle känna till varandra och därmed skapa utbyten av kunskap och erfarenheter inom hållbart stadsbyggande.

För mer information om projektet kontakta Johan Strandberg  tel. 010-788 65 98

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev