1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-07-07] Klimatsnåla trähuset blir ännu snålare med glasullsisolering
Nyhet | 2016-07-07

Klimatsnåla trähuset blir ännu snålare med glasullsisolering

IVL har på uppdrag av Isover undersökt om klimatpåverkan förbättras om man byter från stenull till Isover:s isoleringsprodukter i det trähus som finns i Strandparken Sundbyberg. Martin Erlandsson som gjort utredningen förklarar att i den livscykelanalys som ursprungligen gjordes för trähuset tillsammans med KTH, så ingick inga förslag på att göra förbättringar utan bara att beskriva klimatpåverkan som huset byggdes.

Det nu genomförda uppdraget är intressant då standardvalet för denna typ av flerbostadshus med korslimmat trä så är stenull det som vanligtvis föreskrivs.

– Mineralullsisoleringen i fallet Strandparken var stenull och vi bad därför IVL göra en studie med alternativ till den stenullisolering som normalt används utifrån kraven på konstruktionen och med stöd av Martinsons handbok för KL-trä samt egna beräkningar. Studien visar att vårt produktalternativ, som främst är glasull, kan sänka koldioxidutsläppen med ytterligare 31 procent för mineralisoleringen, som dock inte står för en betydande andel av totalutsläppen i fallet Strandparken, säger Patrik Andersson, som är ansvarig för strategisk planering, marknad och innovation på Saint-Gobain Isover AB, i ett pressmeddelande från Isover.

IVL:s rapport till Isover kan laddas ner här: Ladda ner rapporten här Pdf, 1.5 MB..

IVL:s och KTH:s ursprungliga rapport hittar du här Pdf, 2.7 MB..

IVL:s pressmeddelande för Strandparken kan du läsa här.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev