1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-04-26] Nya medarbetare på IVL
Nyhet | 2016-04-26

Nya medarbetare på IVL

IVL fortsätter att växa och förstärker inom flera områden. Möt några av våra nya medarbetare här.

Maria Ahlm

Maria Ahlm är anställd vid vårt Göteborgskontor och ska arbeta inom området hållbart byggande med kopplingar mot avfallsfrågor och processoptimering. Maria har en bred bakgrund inom bygg- och byggmaterialbranschen och kommer närmast från Saint-Gobain Isover där hon arbetade som produktutvecklingschef. Dessförinnan har hon bland annat arbetat med industriellt byggande och avfallsfrågor hos Peab.

Jenny Lindén

Även Jenny sitter på vårt Göteborgskontor där hon ska arbeta med luftkvalitetsfrågor med fokus på urban miljö i spridningsmodelleringsgruppen. Jenny har den senaste tiden haft en forskningstjänst vid Johannes-Gutenberg universitetet i Tyskland, där hon tittade på hur transpiration från stadsträd påverkar lokal- och mikroklimatet, och hur detta varierar med väderförhållanden och vattentillgång.

Elin Lundström Belleza

Elin kommer närmast från Tekniska Verken i Kiruna, där hon arbetat som miljöingenjör. Mest fokuserade hon på avfalls- och renhållningsfrågor, men även på olika miljöfrågor kring flytten av staden. Elin är anställd vid vårt Stockholmskontor där hon bland annat ska arbeta med farliga ämnen i avfall och andra avfallsprojekt.

Rasmus Andersson

Rasmus är anställd vid vårt Malmökontor, som öppnade hösten 2014. Rasmus har varit på IVL som visstidsanställd i ett drygt år, men är nu tillsvidareanställd. Rasmus arbetar med energieffektivt byggande och energirenovering med inriktning på bland annat mätdatauppföljning och miljösystemberäkningar i projekten Zenn, Buildsmart och Cityfied.

Tobias Helbig

Tobias kommer närmast från en tjänst som projektledare på stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, där han var projektledare i ett projekt för att skapa möjligheter att integrera ekosystemtjänster i planprocessen och genom detta bidra till Malmös hållbara stadsutveckling. På IVL ska han arbeta vid Göteborgskontoret med inventering och rapportering inom SMED Luft.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev