1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-04-07] Ny forskning om arbetsmiljö och entreprenörer
Nyhet | 2016-04-07

Ny forskning om arbetsmiljö och entreprenörer

På senare år har företag lagt ut allt mer arbete och tjänster på entreprenörer. Med den öppna arbetsmarknaden inom EU har dessutom inslaget av entreprenörer från andra länder ökat. Den omstrukturering som skett inom svenskt arbetsliv ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet.

Nio nya forskningsprojekt som syftar till att minska risken för arbetsskador har nu fått anslag från Afa Försäkring. Ett av projekten är Hinder och möjligheter för fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer som leds av Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det handlar om hur arbetsmiljöarbetet kan effektiviseras när entreprenörer arbetar med drift och underhåll inom tillverkningsindustri och gruvor. Detta är branscher där arbetskraften till stor del består av entreprenörer. Inom gruvnäringen räknar man med att entreprenörer står för cirka 40 procent av produktionstiden.

Tanken med projektet är att utveckla metoder för ett väl fungerande samarbete mellan entreprenörer och uppdragsgivare på arbetsplatserna med syfte att förebygga arbetsskador. Projektet har beviljats 2,9 miljoner kronor från Afa Försäkring.

För mer information kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev