1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-03-11] Fullsatt på Vägen till giftfritt byggande
Nyhet | 2016-03-11

Fullsatt på Vägen till giftfritt byggande

Att bygga giftfritt är en viktig och aktuell miljöfråga. Det visade inte minst den fullsatta konferensen Vägen till giftfritt byggande som hölls den 9 mars. Fokus i år var kravställning vid upphandling, återvinning av byggmaterial och hur vi kan säkerställa ett giftfritt byggande.

Leder kraven till bättre byggande och därmed ett giftfritt byggande? Det undrade dagens moderator Anna Jarnehammar från IVL, som inledde dagen och gav en lägesrapport om var vi står i kravfrågan idag. Hur vi ska arbeta för högre krav vid upphandling och hur de krav som ställts därefter kan följas upp var sedan en fråga som diskuterades under dagen.

Hanna Jonsson, kemikalieexpert vid Stockholms läns landsting (SLL), berättade om fördelarna med att vara en stor upphandlare. SLL kan ställa hållbarhetskrav och även få leverantörer att ställa om. Hon tog som exempel de miljontals plasthandskar som landstinget använder varje år. SLL beslutade att PVC skulle fasas ut trots att de PVC-fria handskarna var flera gånger dyrare. Storskaligheten fick leverantören att med tiden ställa om och slutligen blev priset detsamma. Slutsatsen är att giftfritt och miljövänligt inte behöver vara dyrare, men det kan vara dyrare vid en inkörsport.

Som en del i att IVL i år firar 50 år presenterade IVL:s forskningschef John Munthe flera av de projekt som IVL deltagit i under åren. Bland annat berättade han om saneringsarbetet som gjordes efter Sveriges första och största miljöskandal i Teckomatorp för drygt 40 år sen, då 800 gifttunnor med bekämpningsmedel hittades nedgrävda.

Att kemikaliefrågan har växt och fått en annan prioritet sedan dess står helt klart. Christian Ottosson, kommunalråd i Huddinge kommun berättade om det kemikalienätverk som har börjat växa fram över kommungränserna i Stockholms län. Ett nätverk där man kan få expertstöd för frågor som finns inom den egna kommunala verksamheten. Christian Ottosson menade att många kommuner vill få bort farliga kemikalier, men att de saknar stöd för hur det ska gå till. Kemikalienätverket är en väg att få det expertstöd som saknas.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev