1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-01-18] FN:s nya hållbarhetsmål ska minska utanförskap
Nyhet | 2016-01-18

FN:s nya hållbarhetsmål ska minska utanförskap

Den 18 januari gick startskottet för Sveriges arbete med att nå FN:s nya hållbarhetsmål. Ett av målen handlar om att städer och samhällen ska inkludera alla människor. IVL:s Anja Karlsson och Susanna Roth har undersökt hur man med hjälp av deltagandeprocesser kan öka den sociala hållbarheten och på så sätt minska utanförskap.

I höstas antog FN:s generalförsamling 17 nya, globala mål för en hållbar utveckling. Målen som ska vara uppnådda 2030 spänner över ett brett fält, bland annat åtgärder mot klimatförändringar och andra miljöproblem. Ett av målen handlar om att städer och samhällen ska vara hållbara, inkluderande och säkra. I ett av delmålen poängteras att det till 2030 behövs bättre inkludering av städernas invånare och en ökad kapacitet för deltagande, integrering och hållbar planering i alla världens länder.

– Att involvera boende och andra intressenter i stadsutvecklingen är ett sätt att arbeta med social hållbarhet. Dels leder det till insatser som bättre speglar de behov som finns i samhället, dels ökar det förståelsen och acceptansen bland stadens invånare för olika typer av åtgärder och insatser. I förlängningen kan det ha en positiv inverkan på människors välbefinnande och minska utanförskapet, säger Anja Karlsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon har bland annat erfarenhet från stadsdelen Alby i Botkyrka kommun, där IVL arbetat i flera projekt som syftar till att involvera de boende i upprustningen av stadsdelen.  

Tillsammans med Susanna Roth på IVL har hon genomfört ett projekt med syfte att undersöka hur deltagandeprocesser används och kan användas i projekt inom hållbar stadsutveckling. Resultatet av projektet presenteras i rapporten ”Dialog för en hållbar stadsutveckling ”. Pdf, 613.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommuner, fastighetsbolag och byggbolag är exempel på svenska aktörer som idag ofta använder dialog för beslut kring stadsutveckling.

– I takt med att erfarenheter och forskning om deltagande växer, och krav på hållbarhet i stadsutveckling ökar, finns ett ökat behov av stöd till dessa aktörer att få ut så mycket som möjligt av deltagandet från medborgare och andra intressenter, säger Anja Karlsson.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev