1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-01-08] Design och automation ska effektivisera processindustrin
Nyhet | 2016-01-08

Design och automation ska effektivisera processindustrin

Svensk processindustri står inför stora utmaningar för att kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. Nu startar projektet Inproasit, Integrerad process, automation, styr och process-IT design, som ska ta ett bredare grepp kring hur designarbetet för dessa områden kan integreras för att spara resurser.

– Det finns ett behov av den här typen av projekt. Vi står inför stora utmaningar för framtiden där omställningen mot en fossilfri industri och bättre resurseffektivitet ställer ökade krav på den tekniska utformningen av industrierna, säger Anders Björk, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Vi behöver stärka konkurrenskraften för svensk processindustri i alla dessa olika branscher. I framtiden kommer design, utnyttjande av informationsflöden som ”big data” och automation vara avgörande, säger Bo Olsson, chef för innovationsfrågor på IKEM.

Projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Bakom projektet står processindustrier och automationsföretag samt branschorganisationer, innovationskluster, universitet och institut som arbetar med processindustriella frågor.

– Vi är ett ingenjörsföretag som hjälper processindustrin i olika delar när man bygger om, bygger nytt eller optimerar befintliga processer. Vi tycker det är viktig att vi kraftsamlar inom området och lär av varandra därför är vi med i projektet, säger Peter Lingman på Optimation.

– Vi behöver vidareutveckla vårt kunnande när det gäller alla aspekter av design av våra anläggningar vid om- och nybyggnation, säger Oleg Pajalić, chef för processinnovation vid Perstorp och adjungerad professor vid Chalmers.

Inom projektet ska man bland annat genomföra en workshop för processindustrin, dess leverantörer och andra aktörer. Resultatet från workshopen kommer att presenteras i en kort skrift med titeln ”Goda råd för integrerad design inom processindustri”. Workshopen arrangeras den 4 februari i Göteborg och är öppen för anmälan.

Anmäl dig till workshopen här. Ange "INPROASIT: Anmälan Workshop" i ämnesraden.

Inproasit projektpartners är: IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Process Development, Chalmers tekniska högskola, Perstorp AB, Kemiklustret i Västsverige, IKEM, Lunds Tekniska Högskola, Cactus Utilities, Open Systems Engineering, Optimation, Midroc Electro, FS Dynamics Sweden AB samt ÅF Industri. 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev