1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-12-11] Ny studie visar vägen till förnybar framtid för Uganda
Nyhet | 2015-12-11

Ny studie visar vägen till förnybar framtid för Uganda

På uppdrag av WWF Uganda har IVL tillsammans med African Solar Design och KTH genomfört en scenariostudie som visar möjligheterna för Uganda att utveckla sina energisystem till att bli förnybara. Resultatet visar att det är möjligt att ge Ugandas befolkning tillgång till moderna energitjänster år 2030 och att ett system baserat på förnybara energikällor kan uppnås år 2050.

Studien är en av få som gjorts för ett land i Afrika och som med siffror, i kombination med åtgärder, visar hur hela energisektorns utveckling kan se ut från och med idag fram till år 2050.

– Scenariot visar att ett system för förnybar energi är ett konkurrenskraftigt alternativ i Uganda. Inte bara kommer det ge moderna energitjänster till människor, industri och institutioner i landet, utan det är också motiverat ur en ekonomisk synvinkel och minskar utsläppen av växthusgaser, säger Mathias Gustavsson på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har varit projektledare och huvudförfattare till rapporten.

Av Ugandas befolkning på 37 miljoner människor är det bara 15 procent som i dag har tillgång till elektricitet. Energianvändningen domineras av ved och träkol som främst används för matlagning och av industrier. Avskogning är ett stort problem i landet. Enligt FN beräknas Ugandas befolkning öka till omkring 90 miljoner till 2050 och behovet att hitta former för att modernisera och förändra existerande energisystem är stora.

Scenariot visar på möjligheterna att skapa ett energisystem som baseras på förnybara resurser till 2050. En viktig förändring är att minska användningen av skogsbiomassa. Viktiga åtgärder för att uppnå detta är att spisar och brännare måste bli mer effektiva. Vidare måste träkolsindustrin moderniseras för att minska utsläppen och ny elproduktions-kapacitet måste tillföras, både som del av det nationella kraftnätet och i lokala lösningar via till exempel solceller. Inom transportsektorn behövs ett ökat utbud av kollektiva transportlösningar som bygger på kombinationer av fordon som drivs med el respektive biodrivmedel samt nya logistiklösningar.

Rapporten beskriver energibehov, produktion och potentialer i Uganda idag. I energiscenariot beskrivs sedan utvecklingen av energisystemet i siffror och med nödvändiga prioriteringar för förändringar. Ekonomiska aspekter samt associerade utsläpp av växthusgaser beskrivs och jämförs med ett referensscenario.

Ladda ner rapporten: Energy Report for Uganda. A 100% Renewable Energy Future by 2050 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Mathias Gustavsson, mathias.gustavsson@ivl.se, tel. 010-788 68 95.

Kampala i Uganda. En effektiv kollektivtrafik är en nyckel till ett hållbart energisystem 2050.       foto: Mathias Gustavsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev