1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-11-19] Miljözoner för personbilar presenteras på Hållbara transporter
Nyhet | 2015-11-19

Miljözoner för personbilar presenteras på Hållbara transporter

Miljözoner för lätta motorfordon kan vara både samhällsekonomiskt lönsamma och skynda på minskningen av utsläpp i städer – om tillräckligt hårda krav ställs. I en ny rapport som Trafikanalys presenterar beskrivs hur ett miljözonssystem för lätta motorfordon skulle kunna utformas.

Studien som är genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med konsultbolaget Koucky and Partners presenterades på IVL: konferens Hållbara transporter den 19 november.

– Staten kan möjliggöra för kommuner att införa miljözoner med stränga krav på personbilar, som nollutsläpp eller väldigt lite partikelutsläpp, säger Krister Sandberg, Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Studien har utförts inom ramen för ett större projekt som syftar till undersöka hur olika styrmedel kan användas för att uppnå de transportpolitiska målen, däribland miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft. Som en del i detta har möjligheten att ge kommuner rätt att införa miljözoner även för lätta motorfordon undersökts.

I rapporten föreslås att kraven specificeras i olika klasser där den ena föreslagna klassen avser Euro 6 för bensindrivna fordon och Euro 6c (som har verkliga utsläpp närmare gränsvärdet) för dieseldrivna fordon och den andra föreslagna klassen avser utsläppsfritt. Samtidigt rekommenderas att inte införa miljözons­krav för lätta fordon som har lägre krav än Euro 6/6c och att dagens system för tunga fordon bibehålls. Det re­kommenderas också att kommuner ges utökade möjligheter att begränsa dubb­däcksanvändning.

– Förslaget till nollutsläppszoner ger möligheter för kommuner att premiera el- och laddhydridfordon både för personbilar, lastbilar och bussar. Samtidigt föreslås en miljözonsklass för dieselbilar som innebär att EU:s nya körcykel för utsläpp i verklig körning ska användas (6c). Det ger städer med luftkvalitetsproblem ett behövligt verktyg för att åtgärda höga halter av kvävedioxid, säger Anders Roth på IVL.

Trafikanalys kommer nu att analysera frågan vidare i syfte att ge regeringen ett underlag för att arbeta vidare med miljözoner.

Ladda ner rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.   

Vid frågor om rapporten kontakta:
Krister Sandberg, Trafikanalys, krister.sandberg@trafa.se tel. 010-414 42 22
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16         

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev