1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-11-10] Tvärvetenskaplig forskning ska ge hållbart mode
Nyhet | 2015-11-10

Tvärvetenskaplig forskning ska ge hållbart mode

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i andra fasen av Mistra Future Fashion, som drar igång nu under hösten. Visionen inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet är att uppnå slutna kretslopp inom svensk modeproduktion och konsumtion.

Forskarna vill även förändra systemet inom den svenska modebranschen: mot en mer hållbar utveckling inom industrin såväl som i samhället i stort, samtidigt som man stärker den svenska modeindustrins konkurrenskraft genom att visa på Sverige som ett föregångsland för en sådan utveckling.

IVL kommer bland annat att arbeta med att utvärdera affärsmodeller för ökad återanvändning, kollektivt mode som till exempel klädbibliotek, kartläggning av hinder för ökad fiberåtervinning samt utvärdering av olika politiska styrmedel och utveckling av scenarier för hur ett producentansvar för textil i Sverige skulle kunna se ut.

– IVL har mycket kunskap på textilområdet, bland annat från projekten för Nordiska Ministerrådet, som kommer att vara värdefull i Mistraprojektet. Mycket händer på textilområdet just nu och det är viktigt att ta fram kunskap om vilken effekt olika styrmedel kan få för utvecklingen, säger Hanna Ljungkvist, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den andra fasen av forskningsprogrammet är uppdelat i fyra delar baserade på lika många frågeställningar: hur designar vi för en cirkulär ekonomi, hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja, hur kan man som användare bidra till ett mer hållbart mode, och hur ökar vi den textila återvinningen?

Forskning inom projektet ska konkret leda fram till rekommendationer, riktlinjer och praktiska verktyg för att uppnå en cirkulär ekonomi och leverantörskedja, mer hållbarakonsumtionsmönster och en ökad återvinningsgrad av textilier. Mistra Future Fashion finansieras främst av Mistra, och leds av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

För mer information kontakta:
Hanna Ljungkvist, hanna.ljungkvist@ivl.se, tel: 010-788 68 99

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev