1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-07-02] Nytt projekt visar hur våra kostvanor påverkar miljön
Nyhet | 2015-07-02

Nytt projekt visar hur våra kostvanor påverkar miljön

Hur mycket kan våra kostvanor påverka klimatet? I ett nytt projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet granska miljökonsekvenserna av förändrade kostvanor i Sverige.

Dagens konsumenter blir alltmer medvetna av den miljöpåverkan våra konsumtionsval har. Genom att studera förändringar av de svenska kostvanorna ska IVL i detta projekt undersöka vilka konsekvenserna blir för miljön. Tidigare internationella studier visar att dagens kostrekommendationer överstiger det protein- och kaloriintag som vi egentligen behöver.

I projektet kommer miljöpåverkan för olika livsmedelskategorier att identifieras, med hänsyn till konsumtion, import, export och avfall.

– Genom att jämföra olika scenarier av framtida kostval som exempelvis ökat intag av ekologisk, svensk och närproducerad mat, minskat intag av djurbaserat protein, säsongs-betonad mat och dieter och även ta hänsyn till de rekommendationer som Livsmedelsverket ger, får vi fram effekterna av hur våra kostvanor påverkar miljön, säger projektledaren Michael Martin.

Ett av målen är att se om det är möjligt att minska miljöpåverkan genom att ändra dagens kostvanor och de rekommendationer som finns. Resultatet kan därmed ligga till grund för att belysa miljöeffekterna av dagens livsmedelsrekommendationer och vilka riktlinjer som behövs för att våra kostvanor ska ge ett hållbart konsumtionssamhälle 2050.

Projektet är samfinansierat av Åforsk och SIVL och kommer att pågå under hösten 2015.

För mer information om projektet, kontakta
Michael Martin, tel: 010-788 66 81.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev