1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-07-01] Ny rapport om spridningen av PFAS-ämnen
Nyhet | 2015-07-01

Ny rapport om spridningen av PFAS-ämnen

Brandövningsplatser är viktiga punktkällor för spridningen av högfluorerade ämnen till miljön i Sverige. Från brandövningsplatsen vid Arlanda läcker det varje år ut 1,3 kilo av den giftiga kemikalien PFOS till Mälaren visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp högfluorerade kemikalier som sedan 50-talet har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla. De mest kända ämnena i gruppen är PFOS och PFOA som är extremt svårnedbrytbara och giftiga.

Det femåriga forskningsprojektet Re-Path som IVL bedriver tillsammans med Swedavia har studerat konsekvenserna av spridningen av högfluorerade ämnen från flygplatserna Arlanda och Landvetter där ämnena tidigare använts i brandsläckningsskum. Projektet som nu slutrapporteras startade 2009 efter att förhöjda halter av PFAS konstaterats vid både Landvetter och Arlanda. Under åren 2009-2014 har cirka 700 prover tagits i områdena. Proverna har framförallt tagits i vatten, sediment samt i fisk, där faktorer som reproduktion, kläckning och rörlighet har studerats hos arter som lever i de närbelägna sjöarna.

Resultatet visar att brandövningsplatser är viktiga punktkällor av PFAS till miljön i Sverige. Fisk och vatten i närheten av brandövningsplatser kan innehålla upp till 100 gånger högre halter av PFOS jämfört med referensområden. Trots att det inte går att se några akuta ekotoxikologiska effekter på stationära arter som abborre, så går det inte att utesluta att fiskätande djur förgiftas.

Användningen av PFOS förbjöds inom EU 2008, men trots det finns ämnet kvar i vatten, mark och bottensediment på flera ställen i områdena. Forskarna räknar med Arlanda läcker ut 1,3 kilo PFOS (2.4 kilo PFAS) varje år till Mälaren.

– De stora mängderna PFOS finns fortfarande kvar i marken, de hålls kvar av jordmassorna. Om inget görs kommer det att ta över 100 år innan halterna i närmiljön kring flygplatserna har nått normala nivåer igen, sa Karin Norström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs rapporten “ Risks and Effects of the dispersion of PFAS on Aquatic, Terrestrial and Human populations in the vicinity of International Airports Pdf, 2.6 MB. ”.

För mer information kontakta:
Karin Norström, karin.norstrom@ivl.se  , tel.010-788 66 20

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev