1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-24] Biokol ska minska stålindustrins utsläpp av klimatgaser
Nyhet | 2015-06-24

Biokol ska minska stålindustrins utsläpp av klimatgaser

Stålföretaget SSAB ska tillsammans med ett konsortium som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka möjligheten att ersätta fossila råvaror med biokol.

I Sverige används cirka 3 miljoner ton fossilt kol varje år, varav cirka 70 procent går till järn- och stålproduktion. SSAB är ett globalt stålföretag med produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. Företaget har ambitiösa mål att minska utsläppen av växthusgaser och för att lyckas undersöker SSAB ett flertal lösningar, bland annat att byta fossila till förnybara bränslen.

Projektet som IVL koordinerar fokuserar på att ersätta fossilt kol och andra fossila råvaror med ett biokol. Utöver minskade utsläpp av växthusgaser ska biokolet också ge ekologiska och sociala mervärden.

– Det här projektet handlar om att utveckla systemlösningar och få ihop en fungerande kedja från odling, via slutanvändning i olika industri- och energianläggningar till konkurrenskraftiga industriella produkter och tjänster som gynnar svensk industri, säger Jenny Gode, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet finansieras av Vinnova och är ett så kallat steg 1-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Det koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs i samarbete med SSAB, bränsleföretaget Scandinavian Bioheat, Sveriges Lantbruksuniversitet och Carbon Wealth.

För mer information kontakta:
Jenny Gode, jenny.gode@ivl.se   tel. 010-788 65 18
Roman Hackl, roman.hackl@ivl.se   tel. 010-788 66 85

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev