1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-23] IVL leder internationell arbetsgrupp om kemikalier i innemiljön
Nyhet | 2015-06-23

IVL leder internationell arbetsgrupp om kemikalier i innemiljön

IVL är sedan många år tillbaka i medlem i det europeiska nätverket Norman som arbetar med ”nya” kemikalier, till exempel kemikalier som idag hittas i miljön men inte är reglerade. Nu har Norman startat en arbetsgrupp om innemiljö som IVL leder.

Varor och produkter runt omkring oss avger kemikalier till omgivningen. För vissa ämnen kan utsläpp inomhus vara den dominerande spridningsvägen.

– Människor tillbringar i snitt 85-90 procent av sin tid inomhus så innemiljön har en väldigt stor betydelse för hur mycket kemikalier vi utsätts för. En del ämnen finns i högre halter inomhus än utomhus eftersom de kommer från möbler, elektronik och andra konsumentprodukter som vi omger oss med i hemmen.

Trots att detta är en så viktig exponeringsväg för människor vet vi alldeles för lite om kemikalier i innemiljön och hur till exempel olika byggmaterial påverkar omgivningen, säger Eva Brorström Lundén, forskare på IVL och projektledare för den nya arbetsgruppen. Den nya innemiljögruppen har en nyckelroll i att identifiera vilka ämnen och ämnesgrupper som bör prioriteras i åtgärdsarbetet. Syftet är att skapa en samlad kunskapsbild över nya riskkemikalier i inomhusmiljön, identifiera viktiga spridningsvägar och se hur kemikalierna påverkar människor och miljö.

Nätverket Norman startades 2005 med stöd från EU:s sjätte ramprogram och är idag ett permanent nätverk bestående av referenslaboratorier, forskningsorganisationer, myndigheter och näringsliv. Nätverket har en viktig roll som länk mellan forskningen och beslutsfattare.

Mer information om Norman finns på webbplatsen www.norman-network.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

För mer information kontakta:
Eva Brorström Lundén, eva.bl@ivl.se  , tel. 010-788 67 80

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev