1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-02] Miljön utanför skogsindustrier återhämtar sig
Nyhet | 2015-06-02

Miljön utanför skogsindustrier återhämtar sig

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med forskare från Skutab, Nordmiljö, Göteborgs universitet och ÅF ställt samman och utvärderat den miljöhistoriska utvecklingen i vattenområden som under lång tid påverkats av skogsindustriella utsläpp. Nu har den första delrapporten publicerats. Den generella bilden är att miljösituationen förbättrats avsevärt som en konsekvens av processtekniska förändringar samt utbyggd avloppsvattenrening.

Rapporten beskriver hur miljöförhållandena i elva vattenområden i industriernas närhet utvecklats över tid vad gäller vattenkvalitet, växtlighet, bottenfauna- plankton- och fisksamhällen.

– Vi ser i flera fall en monumental återhämtning av det akvatiska eksosystemet. Områden som på 60- och 70-talen ansågs vara totalt utslagna och förgiftade har idag tillfrisknat och har ett växt- och djurliv som är snarlikt det man finner i intilliggande referensområden, säger Magnus Karlsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Detta visar att det går att vända miljöutvecklingen åt rätt håll i tidigare belastade områden. Skogsindustrin har under de senaste decennierna genomfört omfattande reningsåtgärder för att minska sina utsläpp och även lagt ned äldre produktionslinjer med föråldrad teknik, något som gett resultat.

– Naturen har även en god inneboende förmåga att återhämta sig. När det gäller gamla historiska utsläpp som ansamlats i bottensedimenten så har tiden läkt de flesta sår. Olika processer, framförallt erosion, nedbrytning och överlagring, har minskat tillgängligheten av miljöstörande ämnen. Vi ser att minskade effekter av gödande ämnen och förbättrade syreförhållanden gått hand i hand med att halterna av miljöfarliga ämnen sjunker och att giftverkan på organismer minskar, säger Magnus Karlsson.

Forskargruppen går nu vidare med att analysera vilka faktorer som har varit mest betydelsefulla för återhämtningsförloppet, varför man i vissa fall fortfarande ser biologiska effekter exempelvis på fisk och en fördröjd återhämtning av bottendjurssamhället och varför återhämtningsförloppet skiljer sig åt mellan olika vattenmiljöer. Arbetet beräknas bli klart under hösten 2015.

Läs rapporten: Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev