1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-05-11] Ny kunskapsrapport om läkemedelsrester i reningsverk
Nyhet | 2015-05-11

Ny kunskapsrapport om läkemedelsrester i reningsverk

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med sina samarbetspartner KTH, Stockholm Vatten och Syvab tagit fram en kunskapsrapport om hur avloppsvatten kan renas från läkemedelsrester. Rapporten ska fungera som informationsmaterial till avloppsreningsverk, tillståndsmyndigheter och andra intressenter.

Många läkemedelsrester passerar igenom dagens avloppsreningsverk och hamnar i miljön, ibland i skadliga nivåer. Syftet med den nu publicerade rapporten är att ge en gedigen kunskapsbas samt rekommendationer om prioriterade ämnen, behandlingstekniker samt att belysa vilka kunskapsluckor och utvecklingsbehov som finns. Rapporten är särskilt inriktad på att sammanfatta kunskapen gällande vattenkvalitet i utgående vatten från reningsverken och omfattar både lagstiftning och metoder för kvalitetsbedömning.

– Rapporten ska fungera som ett stöd till reningsverken för att kunna använda kompletterande reningstekniker och välja den lösning som är bäst lämpad för deras lokala förutsättningar och framtida mål. Det inkluderar en jämförelse av tekniker både med tanke på den totala miljöpåverkan samt kostnaderna, men även utvecklingsmöjligheterna att anpassa till nya tekniker som kommer att användas i framtiden, säger Christian Baresel, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet har fått stöd från Havs- och vattenmyndigheten genom anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö som ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. I samband med att den första fasen av projektet nu avslutas arrangeras ett halvdagsseminarium den 28 maj om vattenreningsteknik med fokus på läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen. Mer information om seminariet finns här.

Här finns den fullständiga rapporten " Pharmaceutical residues and other emerging substances in the effluent of sewage treatment plants " samt en svensk sammanfattning av rapporten.

För mer information kontakta:
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se  , tel. 010-788 66 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev