1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-04-20] Mistra Indigo samlar till möte inför Paris
Nyhet | 2015-04-20

Mistra Indigo samlar till möte inför Paris

Den 21 april arrangerar forskningsprogrammet Mistra Indigo tillsammans med svenska ambassaden i Washington och tankesmedjan Resources for the Future ett möte i Washington D.C. Fokus är på det kommande klimatmötet i Paris och de åtaganden länderna förväntas presentera där.

– Seminariet i USA utgör en unik möjlighet att presentera Mistra Indigos forskning och diskutera resultaten i en av de viktigaste klimatpolitiska miljöerna – den i Washington. Dialog mellan forskare och beslutsfattare på hög nivå har hela tiden varit en central uppgift för Mistra Indigo och seminariet ger oss tillfälle att direkt möta beslutsfattare inför klimatmötet i Paris, säger Peringe Grennfelt på IVL Svenska Miljöinstitutet, programchef för Mistra Indigo.

Forskningsprogrammet Mistra Indigo undersöker hur internationella klimatpolitiska styrmedel bör utformas för att få avsedd verkan. De tittar också på ett bottom-up perspektiv – det vill säga hur åtgärder på nationell och lokal nivå blir delar av de internationella avtalen. På mötet i Washington deltar bland andra Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och Artur Runge-Metzger från EU-kommissionen. Från IVL deltar Peringe Grennfelt, Markus Wråke, Lars Zetterberg och Maria Kardborn. Bakgrunden till mötet är att världens tre största ekonomier: USA, EU-länderna och Kina, inför de kommande klimatförhandlingarna i Paris i december, troligtvis kommer att presentera olika tillvägagångssätt och åtaganden när det gäller klimatåtgärder. Mötet i Washington är en möjlighet för experter inom området att på ett mer informellt sätt ha en öppen dialog kring vad dessa åtaganden kommer att skicka för signaler, både inom den egna regionen men också till resten av världen.

– Viljan till internationella åtgärder och åtaganden måste komma från de enskilda länderna. Vår forskning har till stor del handlat om hur policyinstrument ska utformas för att fungera både nationellt och internationellt. Forskningen har bland annat handlat om länkning mellan olika handelssystem för koldioxid och hur olika policyåtgärder påverkar samhällsekonomi och konkurrenskraft, säger Peringe Grennfelt.

Den delen av mötet i Washington som hålls under eftermiddagen kommer att sändas som en webcast som startar kl. 13:30 lokal tid.

För mer information kontakta:
Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, tel. 010-788 67 84

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev