1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-26] Torsplan 2 miljöcertifieras ”Outstanding”
Nyhet | 2015-03-26

Torsplan 2 miljöcertifieras ”Outstanding”

Som första byggnad i Norden har Torsplan 2 i Hagastaden utanför Stockholm uppnått Breeams högsta miljöcertifikat Outstanding. Certifieringen är ett kvitto vad gäller hållbarhetsprestanda och innemiljö.

Breeam (BRE Environmental Assessment Method) är ett internationellt miljöcertifieringssystem baserat på europeisk byggnorm. Outstanding är den högsta nivå som kan uppnås och hittills är det bara ett fåtal kontor i världen som lyckats nå upp till den nivån.

Jeanette Green, Breeam-assessor på IVL Svenska Miljöinstitutet, har varit med i certifieringen av Torsplan 2:

– En certifiering kräver att man vänder och vrider på många miljöaspekter i ett projekt, och inte bara en utan ofta flera gånger under ett projekt. Det krävs därför ett stort engagemang från hela projektorganisationen att uppnå ett så högt betyg som detta och teamet bakom Torsplan har verkligen visat en stor vilja att nå hela vägen. Det ska bli mycket roligt att nu fortsätta ta projektet hela vägen fram till att certifiera den färdiga byggnaden, säger hon.

Standarden garanterar låga driftskostnader och flexibla lokaler. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam att arbeta i. – För att nå upp till Breeam Outstanding tar vi ett helhetsgrepp kring byggnadens hållbarhetsprestanda men också kring processen för att utveckla fastigheten och hur husets relation till omgivningen ser ut. Exempelvis väljs utrustning så som hissar med hänsyn till energianvändningen över tid. Närheten till kollektivtrafik och service minskar behovet av biltransport för de som jobbar i huset. Inuti huset handlar det exempelvis om att bygga med en tung betongstomme som har god värme- och kyllagrande förmåga, skriver Robert Hägg, marknadschef på NCC i en kommentar om certifieringen .

Vid frågor kontakta: 
Jeanette Green, jeanette.green@ivl.se  , tel. 010-788 67 40

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev