1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-23] Utnyttja spetsteknikers goda miljöprestanda bättre
Nyhet | 2015-03-23

Utnyttja spetsteknikers goda miljöprestanda bättre

Det behövs en arena för samverkan mellan företag, forskare, myndigheter, innovationsbolag och finansiärer som fokuserar på miljöaspekterna hos spetsteknologierna. Det är en av Naturvårdsverkets rekommendationer till regeringen efter att ha undersökt hur tillämpningen av IT-, bio- rymd- och nanoteknik kan användas för att nå de svenska miljömålen.

Experter inom rymd-, nano-, IT- och bioteknik har vid fyra tillfällen träffats på IVL Svenska Miljöinstitutet för att diskutera hur spetsteknologi kan användas för att nå de svenska miljömålen.

Tankesmedjorna har IVL genomfört tillsammans med Naturvårdsverket som fått i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna att använda spetsteknologier för att nå målen i regeringens miljöteknikstrategi men också vilken potential som ökad utveckling och användning av spetstekniker har för att bidra till att generations- och miljökvalitetsmålen nås snabbare och effektivare.

Resultaten från tankesmedjorna ligger till grund för den rapport som nu presenteras. Rapporten ger följande övergripande rekommendationer för att främja spetstekniker för att nå miljömålen: Stärk aktörssamverkan, kunskapsförsörjning, omvärldsstudier och kunskapsimport. Främja upphandlingar av innovationer och ny teknik – särskilt med anknytning till hållbar stadsutveckling, energieffektivisering och processoptimering, miljöskydd och miljöövervakning samt integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar. Utveckla nya affärsmodeller där spetsteknikers goda miljöprestanda utnyttjas.

Läs rapporten Spetstekniker för att nå miljömålen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Uwe Fortkamp, uwe.fortkamp@ivl.se  , tel. 010-788 65 04

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev