1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-02-09] Energitjänster för bostadsrättsföreningar
Nyhet | 2015-02-09

Energitjänster för bostadsrättsföreningar

Många bostadsrättsföreningar kan spara både energi och pengar. Ändå är det få föreningar som genomför några energieffektiviseringsåtgärder. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet fått medel från Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnads forskningsprogram E2B2 för att tillsammans med HSB Södermanland utveckla energitjänster särskilt anpassade efter bostadsrättsföreningarnas behov.

Bebyggelse står i dagsläget för drygt en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Potentialen för energieffektiviseringar bedöms vara betydande och eftersom drygt 800 000 av landets 2 400 000 lägenheter finns i bostadsrättsföreningar är bostadsrättföreningarna nyckelaktörer.

Föreningarna har dock sällan resurser eller samma kapacitet som stora fastighetsbolag att genomföra några energieffektiviseringsåtgärder. Externa konsulter skulle kunna genomföra projekten åt bostadsrättsföreningarna, men energitjänstemarknaden fokuserar i dagsläget inte i någon större utsträckning på mindre privata aktörer.

– För att öka antalet energieffektiviseringsåtgärder behöver det utvecklas energitjänster för bostadsrättsföreningar. I projektet så kommer vi att utveckla energitjänster anpassade efter bostadsrättsföreningarnas önskemål, förutsättningar och behov. Vi kommer även att bygga vidare på attraktiva moment i mer storskaliga energitjänster, som till exempel garanterade besparingar, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet Energitjänster och dialog för ökad energieffektivisering i bostadsrättsföreningar pågår januari 2015 – december 2017 och genomförs som ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och HSB Södermanland.

För mer information kontakta:
Philip Thörn, philip.thorn@ivl.se  , tel. 010-788 66 21

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev