1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-01-19] Färre fallolyckor bland vårdpersonal
Nyhet | 2015-01-19

Färre fallolyckor bland vårdpersonal

Fallolyckor drabbar många anställda inom vård och omsorg och varannan olycka leder till medicinsk invaliditet. IVL Svenska Miljöinstitutet får 2,6 miljoner kronor från AFA Försäkring för att studera orsakerna till vårdens fallolyckor och utveckla en strategi för att minska antalet olyckor.

Orsakerna bakom fallolyckor kan vara allt från arbetets organisering, arbetsplatsens utformning som ojämna eller förorenade golv och otillräcklig belysning till individuella faktorer. Exempel på möjliga åtgärder kan handla om att organisera arbetet annorlunda eller att införa regler som redan idag tillämpas på en del arbetsplatser som att alltid hålla i ledstången och aldrig prata i mobilen när man går i trappor. Strategin som forskarna tar fram i projektet ska de pröva och vidareutveckla på tre vårdarbetsplatser.

– Det är en spännande utmaning att få ta tag i problematiken med fallolyckor, som ju är så vanliga och som står för så mycket som 30 procent av alla anmälda arbetsolyckor bland anställda inom vård och omsorg. Vårt mål är att komma fram till väl fungerande praktiska åtgärder som kan användas för att förebygga fallolyckor, säger Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor vid IVL Svenska Miljöinstitutet som kommer att driva projektet tillsammans med Lisa Schmidt.

För mer information kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se  , tel. 010-788 65 47
Lisa Schmidt, lisa.schmidt@ivl.se  , tel. 010-788 65 28

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev