1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-12-29] Marknära ozon kan beräknas med ny indikator
Nyhet | 2015-12-29

Marknära ozon kan beräknas med ny indikator

Växtlighetens exponering för marknära ozon kan beräknas på ett enklare sätt, och dessutom till en låg kostnad. På uppdrag av Naturvårdsverket har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Norges Meteorologiska Institut har tagit fram en ny indikator som bättre speglar ozonets toxicitet för växtlighet och som kan användas för att följa upp miljökvalitetsmålet Frisk Luft.

– Det har länge varit känt att ozon inte har någon inverkan på bladens utsidor, utan ozonet måste tas upp till bladens inre, genom bladens så kallade klyvöppningar. De nuvarande indikatorerna för växtlighetens exponering för ozon grundar sig på ett gammalt koncept där man utgår från koncentrationen av ozon i luften. Den nya indikatorn som vi föreslår speglar ozonets toxicitet bättre genom att det baseras på så kallat ozonflux, det vill säga ozon som tas upp i bladen, säger Per Erik Karlsson på IVL.

Det forskarna på IVL, tillsammans med Göteborgs universitet och Norges Meteorologiska Institut, har tagit fram är ett förneklat koncept för beräkning av ozonupptag till bladen via klyvöppningarna. Den nya metoden innefattar även meteorologiska faktorer som påverkar ozonupptaget. I Sverige föreslås beräkningar göras för trädslagen björk och gran, då dessa är de dominerande trädslagen i Sverige.

Marknära ozon anses vara den luftförorening som orsakar störst skador på växtligheten i Europa. Ozon orsakar årligen nedsättningar av skörden med fem till tio procent och är även skadligt för människors hälsa. Att kunna beräkna ozonexponering är viktigt för att göra korrekta beskrivningar på dess påverkan på växtligheten i Sverige och vid internationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar.

Läs rapporten Förenklat koncept för inverkan av ozon på växtligheten i Sverige Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta
Per Erik Karlsson, pererik.karlsson@ivl.se  , tel. 010-788 67 57.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev