1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-12-16] Nya affärsmodeller ska minska byggsektorns klimatpåverkan
Nyhet | 2014-12-16

Nya affärsmodeller ska minska byggsektorns klimatpåverkan

IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka hur man med hjälp av cirkulära affärsmodeller kan minska utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsmaskiner.

Byggnadsarbeten ger upphov till lika stort koldioxidavtryck som den privata bilismen. En stor del av detta beror på anläggningsmaskiner. Genom att ta fram affärsmodeller som inkluderar de korrekta livscykelkostnaderna för entreprenadmaskiner kan upphandling av utsläppseffektiva maskiner och utsläppseffektiva sätt att använda dem främjas.

– Vi kommer att intervjua olika experter och beslutsfattare samt studera två byggprojekt för att se vad som formar inköp och användning av anläggningsmaskiner i dag. Vi kommer också att genomföra en workshop för att diskutera metoder för att börja använda nya affärsmodeller, säger Johan M. Sanne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Pilotstudien ska beskriva vad som behövs för att branschen ska börja använda affärsmodeller där utsläpp och energianvändning synliggörs, där utsläppen inkluderas i affärsberäkningar och där beslut om användning av anläggningsmaskiner baseras på korrekta beräkningar av faktiska utsläpp.

Projektet är en del av Volvo Construction Equipments forskningsprogram ”Construction Climate Challenge” (CCC). Initiativet syftar till att skapa en dialog med branschföreträdare, akademiker och politiker, samt ge stöd åt ny forskning och dela befintlig kunskap för att främja en hållbar utveckling inom byggindustrin.

För mer information kontakta:
Johan Sanne, johan.sanne@ivl.se, tel. 010-788 66 59

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev