1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-12-04] Ny studie ska ta reda på varför plast hamnar i soporna
Nyhet | 2014-12-04

Ny studie ska ta reda på varför plast hamnar i soporna

Merparten av alla plastförpackningar som sätts på marknaden hamnar i soporna idag. Knappt en tredjedel källsorteras. En nystartad studie ska ta reda på varför.

Återvunnen plast har ett större miljövärde än återvunnet glas, ändå är det bara en liten del som materialåtervinns. Ökad insamling är en förutsättning för att materialåtervinna mer plastförpackningar från hushållen.

– Insamling av plastförpackningar bygger på att vi källsorterar, att vi vet vad som utgör en förpackning och att konsumenterna är motiverade, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien ska genomföras i en medelstor svensk kommun, bland annat genom så kallade plockanalyser där både källsorterade plastförpackningar och plastförpackningar som inte har sorterats ut undersöks. Plockanalyserna ska genomföras i olika typer av bostadsområden med olika insamlingssystem.

– Vi kommer att undersöka vad som påverkar om plastförpackningen hamnar i soppåsen eller källsorteras; om det är typen av plastförpackning eller om det är vad som varit i plastförpackningen, säger Anna Fråne.

En förutsättning för att öka materialåtervinningen är även att förstå vad som motiverar konsumenterna att källsortera. Därför ska intervjuer och enkätundersökningar genomföras. Resultaten ska ge kunskap om vad konsumenterna behöver i form av exempelvis ytterligare information, kunskap och tekniska förutsättningar för att öka källsorteringen.

Projektet genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir AB. Det samfinansieras av Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL.

För mer information kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se  , tel. 010-788 67 41.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev